Microsoft Dynamics AX’teki ürün özellikleri
Microsoft Dynamics AX’te Üretimle pazara sunma maliyeti ve süresini azaltın ve değişen müşteri taleplerine hızlı bir şekilde yanıt verin. Envanter, depo ve üretim dahil iş ve tedarik zinciri hakkında gerçek zamanlı bilgiler verimli şekilde planlama yaparak, kaynak kullanımını maksimuma çıkararak, doğru teslimat performansı sağlayarak ve iş süreçlerini kolaylaştırarak üretim akışını optimize etmenize yardımcı olur.

Microsoft Dynamics AX’te Üretim sayesinde çalışanlarınız, kesin çizelgeler ve teslimat taleplerini karşılayacak şekilde üretimi planlayabilir. Esneklik ve kontrolle envanter düzeylerini takip edin ve teslimatı planlayın. Satın alma, üretim ve aktarım için siparişleri planlamak amacıyla ve envanter düzeylerini minimuma indirmek, müşteri gereksinimlerini karşılamak ve güvenilir teslimat vaatleri sağlamak amacıyla lojistik, ticaret ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) verilerine erişin. Planlama ve yürütme için farklı üretim birimleri tutmak amacıyla çoklu tesis özelliklerini kullanarak üretim tesislerini planlayın.

Microsoft Dynamics AX’te Üretim aşağıdaki konularda yardımcı olabilir:
Talep odaklı bir ortamda üretimi yönetme. Gerçek zamanlı, entegre devam eden işleri (WIP) gerçek maliyetleriyle görüntüleyin; potansiyel gecikmeler veya maliyet aşımlarını önlemek için düzenlemeler yapın; talep ve tahminlere göre envanter yönetimini kolaylaştırın.

Tıkanıklıkları öngörme ve azaltma. Tıkanıklık çizelgesi oluşturarak üretim bölümünün her alanı üzerinde sıkı kontrol elde edin. Bir Gantt şemasıyla süreçler ve iş kullanımını hızlı bir şekilde görüntüleyin ve gecikmeleri minimuma indirmek için sürükle bırak tekrar çizelge oluşturma özelliğini kullanın.

Tedarik zinciri hakkında ayrıntılı bilgi edinme. Tüm tedarik zinciri görünürlüğü ile iş süreçlerini kolaylaştırabilir, kaynakları optimize edebilir, teslimat sürelerini minimuma indirebilir ve kesin teslimat tarihlerini tespit edebilirsiniz.

Üretim süreçlerinin kontrolünü geliştirme. Makineler, çalışanlar, araçlar ve alt yükleniciler dahil üretim kaynaklarını tanımlayın ve bunları iş merkezi gruplarına tahsis edin. Maksimum esneklik için sonlu veya sonsuz kapasite çizelgesi oluşturmayı kullanarak çizelgeleri sıkı şekilde kontrol edin.