Gartner raporuna göre 2012’de satış uygulamalarına yapılan yatırım 4,7 milyon dolar. Satış Gücü Otomasyonunun kullanımı ise hâlâ hesaplar, kişiler, fırsatlar, satış süreçleri ve satış operasyonlarının temel işlevsel yeteneklerine odaklanmaktadır.

Her B2B satış yapısı, o işletmenin teknolojiyi kullanma olgunluğuna ve kültürüne, satış modellerinin gelişmişliğine ve yatırımdan beklediği geri dönüşe bağlı olarak kendine özgü Satış Gücü Otomasyonunu gerektirmektedir.*

*Desisto, Robert P., and Patrick Stakenas (analysts). “Magic Quadrant for Sales Force Automation.” Gartner. 17 Temmuz 2013.