Çalışanlarınızı daha verimli yönetmenin ve işletmenizde dijital dönüşümü hayata geçirmenin yolu, Pargesoft’un Bulut-İK çözümüyle buluttan geçiyor!

Dijitalleşmeyle birlikte insan kaynağının yanı sıra verinin yönetimi de şirketler için en önemli konu başlıklarından biri haline geldi. Kurumlar, dijital dönüşüm yolculuklarında insanı ve veriyi daha etkin şekilde değerlendirerek, verimliliği artırmayı hedefliyor. İnsan kaynağını veriye dayalı süreçlerle yönetmek, pek çok açıdan fayda sağlıyor. İK süreçlerini dijitalleştirirken, iş dünyasının güncel ve gerçek ihtiyaçlarına yanıt veren, sektörel beklentileri karşılayan bir çözüm tercih etmek gerekiyor.

Bulut-İK dijital dönüşümü nasıl kolaylaştırıyor?

Microsoft’un güçlü ERP çözümleri üzerinde zengin bir deneyime sahip olan Pargesoft, şirketlerin istihdam gücünü daha etkin yönetebilmeleri amacıyla bulut tabanlı özel bir İK çözümü tasarladı. Hızlı, güvenilir ve verimli personel yönetimini garanti altına alan Bulut-İK adlı bu çözüm, işletmelerin dijital dönüşümünü hızlandırıyor. Bulut-İK çatısı altında kurumsal ihtiyaçlara yanıt veren işlevler ise şöyle sıralanıyor:

Bordrolama Yönetimi

SGK’ya tabi personellerin ayrıntılı sicil bilgileri takip etmeyi kolaylaştıran Bulut-İK Bordrolama Yönetimi, yasal mevzuatlar ve iş kanunu çerçevesinde, maaş ve ikramiye bordroları oluşturuyor. Ayrıca bu uygulamalar sonrası ilgili kurumlara verilmesi gereken tüm yasal raporlar standart belge ve formatlarıyla hızlı bir şekilde hazırlanabiliyor.

İzin ve Mesai Yönetimi

Personel izin taleplerini, ücretli ve ücretsiz izinlerini, fazla mesailerini takip eden İzin ve Mesai Yönetimi, İK yöneticilerinin doğru kararları hızlıca almasını sağlıyor.

İzin taleplerini belirlerken aynı departmanda çalışan ve aynı işi yapan iki personelin izinlerinin çakışmaması için gerekli kontrol ve onay süreçlerinin aktif olduğu modülde, izin süreçlerinin hızlandırılması için gerekli onay mekanizmaları da tanımlanıyor.

İzin ve mesai yönetiminin temel amaçlarından biri de personelin fazla çalışmalarını ve mesailerini takip ederek, yapılacak ekstra ödemeleri otomatik hesaplayarak işinizi kolaylaştırmaktır.

Masraf Yönetimi

Çalışanların sahadaki faaliyetler esnasında oluşan maliyetlerin girildiği ve bunların yöneticiler tarafından onaylanarak, personel hesabına yatırılması için ödeme planını oluşturulduğu Masraf Yönetimi modülü, çalışanların yaptığı masrafları yönetmek ve yüksek maliyetli olası masrafların önüne geçmek mümkün oluyor.

Raporlama Yönetimi

İK yönetiminde ihtiyaç duyulan tüm raporlar, Microsoft Power BI altyapısıyla oluşturuluyor. Böylece birim yöneticileri, şirketin geleceği ile ilgili karar alırken ihtiyaç duyacakları raporları hızlıca hazırlayıp, ilgili departman ve yöneticilere e-posta ile gönderebiliyor.

Eğitim Yönetimi

Çalışanların şirket içinde ve dışında aldıkları eğitimler, eğitmen, kurum ve sertifika bilgileri Eğitim Yönetimi modülüyle kayıt altına alınıyor. Çalışanların kurumsal eğitimlere ilişkin talepleri de aynı modül üzerinden toplanıyor.

Avans Yönetimi

Personel avanslarının ve yapılan borç ödemelerinin yönetildiği avans takip yönetiminde, personel doğrudan Bulut-İK üzerinden avans talebinde bulunabiliyor. Talep edilen avans ödemelerinin onaylanması ve personel hesabına aktarılması için sadece onay vermek yeterli oluyor.

Özlük Yönetimi

Özlük dosyasında yer alan evrakların; denetimlerde yönetilebilir olmasını sağlamak için Bulut-İK Özlük Yönetimi modülü kullanılıyor. Yetki sahipleri, üst düzey güvenlik hakları ile bu bilgilere dilediği yerden ve cihazdan erişerek, her türlü sorguyu yapabiliyor. Gerekli raporlamaları yapıp, ilgili kişilerle paylaşabiliyor.

Puantaj Takibi Yönetimi

Personelinizin çalışma sürelerini yöneten Puantaj Takibi Yönetimi, çalışanların hakedişlerini günü gününe hesaplıyor. Ayrıca, ücretli ücretsiz izin günleri, resmi tatiller ve doğum izinleri de puantaj tablosunda yer alıyor. Böylelikle çalışanlar ve kurum arasında oluşabilecek anlaşmazlıklar hızlıca çözümlenebiliyor.

Seyahat ve Konaklama Yönetimi

Sürekli sahada olan çalışanlarınızın masraflarını yönetmek, seyahat ve konaklama planlarını yapmak, gider pusulalarını organize etmek ve maaş hesabına aktarmak, Seyahat ve Konaklama Yönetimi ile daha verimli hale geliyor. Yönetici onayları, masraf biçimleri ve konaklama kriterlerinin yapılandırılması ile maliyetler daha kolay yönetiliyor.

Zimmet Yönetimi

Personele zimmetlenen tüm telefon, tablet, notebook, şirket hattı ve araçların kaydını güncel olarak yönetme ve takip etme olanağı sunan Zimmet Yönetimi modülü, ayrıca tahsis edilen telefon hatlarının güncel harcamalarını, araç benzin masraflarını ve donanım arıza takiplerini de tek ekran üzerinden yönetme kabiliyeti sunuyor.