Bulut-İK ile yeni çalışma biçimlerine uyum sağlayın

İş dünyasında artık yeni çalışma biçimleri var: Serbest ve uzaktan. Bulut teknolojisini temel alan insan kaynakları çözümümüz Bulut-İK bu değişimlere uyum sağlamanıza destek oluyor.

Geçtiğimiz yıllar, İK sektörüne ve özellikle de İK yazılımlarına çok önemli ve etki alanı geniş değişimler getirdi. Yapay zekanın yükselişi, “gig ekonomisi”nin büyümesi, iş yerlerinde çeşitliliği artırma odağı bu değişimlerden sadece bazıları. Bunların bir kısmı çalışma şeklimizi etkilemeye devam ederken 2020 yılı ile birlikte iş dünyasının geleceğini şekillendirecek yeni trendler de geliyor. En geniş kapsamlı İK trendlerinden biri de geleneksel çalışma modelinden daha esnek ve çalışanın merkezde olduğu bir çalışma modeline geçişle yaşanıyor. Kurumsal çalışma ortamları ve saatleri ortadan kalkıyor, ev ve iş hayatındaki ayırım giderek azalıyor, ekipler daha bağlantılı ve daha ‘parçalı’ hale geliyor. Bu yeni çalışma modelini şekillendiren iki önemli eğilim var.

Gig Ekonomisi

Şirketlerdeki iş gücü artık sadece 9-6 saatleri arasında çalışanlardan oluşmuyor. Bazı çalışanların günlük işlerine ek olarak yaptıkları yan işler var. Serbest çalışanlar ve danışmanlık yapanlar ise işe ayırdıkları zamanın tamamını istedikleri yerde ve daha esnek saatlerde çalışarak geçiriyor. Serbest çalışma hareketi, günümüzde insan kaynakları alanında da değişim getiriyor. Serbest zamanlı çalışan profesyoneller, çok çeşitli fonksiyonlarda uzaktan danışmanlıklar da sunabiliyor. İşte bu serbest çalışanlar, iş dünyasında yeni bir ekonomi oluşturdu: Gig Ekonomisi.

Deloitte verileri de özellikle Y ve Z kuşaklarının gig ekonomisinde çalışmaya daha açık olduğunu gösteriyor. Deloitte Küresel Y Kuşağı Araştırması’nın sonuçlarına göre katılımcılar gig ekonomisinde çalışmanın en cazip üç imkanını kazancı daha kolay bir şekilde artırabilme, esnek çalışma saatleri ve daha sağlıklı bir iş/özel yaşam dengesi olarak sıralıyor. Bununla birlikte katılımcılara göre serbest çalışmanın en olumsuz üç yönü ise gelirin belirsiz olması, düzensiz ve öngörülemeyen çalışma saatleri ile gelecek için plan yapmanın daha zor olması.

Çalışma şeklinde yaşanan bu geçişi, kurumlar ne kadar hızlı bir şekilde anlayıp uyum sağlarsa bundan o kadar fazla fayda sağlayabiliyor. Çünkü bu “alternatif” iş gücü, şirketlere çok önemli faydalar getirebiliyor. Örneğin serbest çalışanların genellikle kendi alanlarında uzman olmaları, coğrafi sınırlamalar olmadan ya da başka bir çalışanı işe almak için ekstra maliyet ve zaman harcamadan şirketlere iyi yeteneklere ulaşma ve onlarla çalışma imkânı sunuyor. Bu noktada Bulut-İK gibi bulut üzerinden sunulan insan kaynakları yazılımları şirketlerin bu avantajlara daha kolaylıkla ulaşmasına yardımcı oluyor.

 

Uzaktan çalışma

İş gücünün çalışma şeklini değiştiren bir diğer eğilim de uzaktan çalışmanın giderek popülerleşmesi ve kabul görmesi. Yan hak olarak evden çalışma günleri sunan şirketlerin sayısı giderek artıyor. Hatta bazı şirketler, bir ofise gelmeyen ve sadece uzaktan bağlantı kurarak çalışan ekiplerden oluşuyor.

Uzaktan çalışma bazı pozisyonlar ve bazı şirketler için uygun ve sürdürülebilir olmasa da uzaktan çalışma seçeneği sunmanın üretkenliği ve çalışan memnuniyetinin artırmak gibi birçok faydası oluyor.

Şirketlerin en önemli varlığı olan iş gücündeki bu değişim teknolojinin gelişimiyle birlikte giderek yaygınlaşıyor ve İK uygulamalarına da yeni boyutlar kazandırıyor. Bulut-İK gibi çalışanları merkeze alan ve her yerden her an erişim olanağı sunan İnsan Kaynakları uygulamaları teknoloji ve insanın ortaklığıyla iş dünyasını daha verimli süreçlere ve yüksek potansiyellere kavuşturuyor.

Çalışanlarınızı yönetmenin en verimli yolunu sunan Bulut-İK ile ayrıntılı bilgilere web sayfasından ulaşabilirsiniz. Pargesoft’un İK süreçleri uzmanlığıyla geliştirilen ve Microsoft Azure bulut altyapısı üzerinde çalışan Bulut-İK işletmenizin insan kaynakları yönetimi alanında teknolojik yenilik, işlevsellik, iş sürekliliği, güvenlik ve güncellik beklentilerini karşılıyor.