Dynamics 365 F&O Master Planlama

Dynamics 365 F&O Master Planlama; Dynamics 365 for Finance and Operations araç setleri arasında yer almaktadır. Master Planlama şirketin günlük çalışma faaliyetlerini destekleyen ve uçtan uca tedarik zincirinin çalışabilmesi için gerekli tedarik ve planlamayı kolaylaştırıyor. Statik ve dinamik planlar oluşturma imkanı sunan modül sayesinde izlemek istediğiniz farklı planlama stratejileri için simülasyonlar oluşturabiliyor. Dynamics 365 F&O Master Planlama ile şirketin günlük dahili performans veya müşteri memnuniyetiyle ilgili şirket politikalarını uygulamaya alabilirsiniz.

Dynamics 365 F&O Master Planlama

Intercompany Master Planlama yapısıyla, planlama esnasında şirketler arası tedariki sağlanan ürünlerle ilgili sürecin yönetimi kolaylaşıyor. Talep tahmin yapısı sayesinde tahmin planlarını geçmiş verileri modelleyerek otomatik olarak oluşturmak mümkün oluyor.

Temel olarak master planlama, şirketlerin şirket hedeflerini karşılamak için gelecekteki hammadde ve kapasite gereksinimini belirlemesine ve planlamasına olanak tanır. Master planlama aşağıdakileri değerlendirir:

  • Şu anda mevcut olan hammaddeler ve kapasiteler nelerdir?
  • Üretimi tamamlamak için ne kadar hammadde ve kapasite gerekli? Örneğin, üretimi tamamlayabilmek için imal edilmesi, satın alınması, transfer edilmesi veya emniyet stoğu olarak ayrılması gerekenleri değerlendirir.

Master planlama gereksinimleri hesaplamak ve planlanmış siparişler oluşturmak için bilgileri kullanır.