Dynamics 365 F&O Üretim Yönetimi

Dynamics 365 F&O Üretim Yönetimi, üretim süreçlerinde uçtan uca kusursuz bir bilgi akışı sağlamak için diğer modüllerle entegre çalışıyor. Üretim Yönetimi modülünün bağlantılı çalıştığı diğer araçlar arasında Ürün Bilgileri Yönetimi, Stok Yönetimi, Genel Muhasebe, Ambar Yönetimi, Proje Muhasebesi ve Organizasyon Yönetimi gibi modüller yer alıyor.

Dynamics 365 F&O Üretim Yönetimi

 

Üretim süreci, belirli bir üretim senaryosu için seçilen maliyet muhasebesi ve stok değerleme yöntemlerinden etkileniyor. Dynamics 365 F&O Üretim Yönetimi, hem fiili maliyeti (ilk giren ilk çıkar (FIFO), son giren ilk çıkar (LIFO), hareketli ortalama veya dönemsel ağırlıklı ortalama) hem de standart maliyet yöntemlerini destekliyor. Yalın imalat, geriye dönük maliyetlendirme ilkesine dayalı olarak uygulanıyor.

Maliyet ölçümü yöntemlerinin tercihi, üretim süreci esnasında malzeme ve kaynak tüketimi hakkındaki raporlara yönelik gereklilikleri de belirliyor. Dynamics 365 F&O Üretim Yönetimi, tipik olarak, fiili maliyet yöntemleri, iş düzeyinde isabetli raporlama gerektirirken, periyodik maliyetlendirme yöntemleri malzeme ve kaynak tüketiminin daha az ayrıntılı raporlanabilmesine imkan veriyor.

Üretim Yönetimi, farklı ürünler ve üretim yöntemleri için karma mod da çeşitli sipariş türlerinin birlikte uygulanabilmesine olanak sağlıyor. Böylelikle, üretimin ilk anından bitişine kadar devam eden uçtan uca süreçte tüm sipariş türleri gerçekleştirilebiliyor.