Dynamics 365 Human Resources

Microsoft, Dynamics 365 Human Resources ile işletmelerin başarılı ekipler kurmasını ve insanların gelişebildiği çalışma ortamları oluşturmasını sağlıyor.

Microsoft çalışanları güçlendirmek için en iyi çözümleri sağlamak üzere, LinkedIn’in yetenek edinme pazarındaki benzersiz güçlü yanlarını da dikkate alarak, Dynamics 365’teki İnsan Kaynakları teknolojisi yol haritasını yeniliyor. Bu doğrultuda, mevcut temel insan kaynakları çözümlerini 1 Şubat 2020 itibarıyla Dynamics 365 Human Resources olarak yeniden adlandırıyor. Çalışan deneyimini iyileştirecek veri destekli programlar geliştirmeleri için İK profesyonellerine yardımcı olma taahhüdünü yansıtan çözüm ile dört ana alana odaklanılıyor.

  • Çalışan deneyimlerini dönüştürmek: İK’nın müdahalesi gerekmeden bilgiye erişimi, rehberli öğrenmeyi ve görev tamamlamayı sağlayacak modern, mobil, karma gerçeklik, self-servis deneyimleriyle çalışanları güçlendirmek.
  • İK programlarını optimize etmek: Optimize edilmiş yan haklar, tazminat, izin ve devamsızlık, sertifikalar ve eğitim, uygunluk ve bordro programları ile çalışan operasyonlarını geliştirmek.
  • Organizasyonel çevikliği iyileştirmek: İşletmedeki değişimler sırasında özelleştirilmesi, geliştirilmesi ve mevcut sistemlere bağlanması kolay, uyarlanabilir, güvenli ve ölçeklenebilir İK çözümleriyle çalışanların gelişimine yardımcı olmak.
  • İşgücü içgörüleri sağlamak: Microsoft’un lider iş zekâsı ve AI teknolojisiyle sağlanan etkili çalışan analizlerini ve rehberlik almak için İK verilerini merkezileştirmek.

 

Dynamics 365 Human Resources ile yeni özellikler

Dynamics 365 Human Resources tazminat, yan haklar, izin ve devamsızlık, uyumluluk, bordro entegrasyonları, performans geri bildirimi, eğitim ve sertifikalandırma ve self-servis programlarında veriyle desteklenen çalışan deneyimleri oluşturmak için gereken işgücü bilgilerini sağlayacak. Çözüm, işletmelerin işgücü maliyetlerini optimize edebilmeleri ve çalışanlarıyla daha iyi ilgilenebilmelerini sağlamak için çalışan ve operasyon verilerini bağlayacak.

Bu yenilenme kapsamında Human Resources çözümünde bu ana alanlara odaklanırken, yetenek kazanımına yönelik özellikler kapsam dışı bırakılarak Dynamics 365 Talent Attract ve Dynamics 365 Talent Onboard uygulamaları sonlandırılacak. Ancak mevcut müşterilere yeterli planlama zamanı sağlamak için Attract ve Onboard servisleri 1 Şubat 2022’ye kadar kullanılabilecek, bu tarihe kadar müşterilerin tercih ettikleri bir çözüme geçmeleri sağlanacak.

Bu çözümler arasında, yeni bir Applicant Tracking System (ATS-Başvuru İzleme Sistemi) olan ve tek bir yerden tüm başvuruları toplamayı, yönetmeyi ve işe alım yapmayı sağlayan LinkedIn Talent Hub da bulunuyor. LinkedIn Talent Hub; aday havuzu, mülakatlar veya geri dönüşlerden genişletilmiş tekliflere kadar işe alım sürecinin her aşamasında tam görünürlük sağlıyor. Potansiyel yetenek havuzları ve adaylar hakkında içgörü sunmak için yarım milyardan fazla LinkedIn üyesinin hareketlerini, yeteneklerini ve deneyimlerini kullanıyor.

LinkedIn ayrıca, daha verimli işe alım yapmanızı ve ATS’nizdeki güncel LinkedIn profillerini doğrudan görmenizi sağlamak için LinkedIn Recruiter’ı en büyük ATS sağlayıcılarından bazılarına bağlayan Recruiter System Connect (RSC-İşveren Sistem Bağlantısı) seçeneğine de sahip. LinkedIn çözümleriyle yetenekleri çekmek, işe almak ve geliştirmek için; Dynamics 365 Human Resources ile de İK programlarını optimize etmek ve işgücü içgörüleri sağlamak için Microsoft, iş liderlerine İK kaynaklarını dijital olarak dönüştürmeleri ve çalışanların gelişebildiği kazanan ekipler kurmaları için yardımcı olmaya devam edecek.