Yapay zekanın bir alt dalı olarak konumlandırılan makine öğrenmesi (Machine Learning), otomasyon çağının öncelikli teknolojilerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor. Pargesoft Genel Müdürü Kaan Altunterim, bu gelişen yapıdan işletmelerin elde edebileceği faydaların çeşitliliğine dikkat çekti.

Yapay zekanın iş süreçlerine yansımasında henüz optimum noktaya ulaşılmış olmayabilir. Ancak yaşanan gelişmeler ve sayıları hızla artan çözümler, özellikle makine öğrenmesinin ön planda olacağını net bir şekilde gösteriyor.

Bu alanda son derece yoğun çalışmalar yürüten Microsoft, Dynamics 365 akıllı iş uygulamalarıyla makine öğrenmesi bileşimini farklı konu ve sektöre uyarlayarak başarılı örneklere imza atıyor. Peki bu her biri yeni başarı hikayesi olarak nitelendirebileceğimiz vakalar işletmelere ne tip faydalar sunuyor?

Dynamics 365, çeşitli ürünleri çapraz olarak eşleştirme noktasında başarılı çözümleri içeriyor. Bununla birlikte elbette iyileştirilebilecek noktalar var; makine öğrenmesi ve Dynamics 365 bu alanda ideal bir bileşim sunuyor. Bu iki gelişmiş teknolojinin bir arada kullanımı, ürün bağlantıları, mevcut müşterilerin eğilimleri, zaman içinde ortaya çıkan değişimler gibi konularda işletmelerin yeni yeteneklere kavuşmasını sağlıyor. Örneğin, Dynamics 365 ile Microsoft Azure Machine Learning üzerinden, manuel müdahalelere gerek kalmaksızın yeni öneri modelleme teknikleri oluşturulabiliyor.
Bu yeni teknoloji hem her bir müşteriniz için özelleştirilmiş hem de tüm müşteri portföyünüz için genelleyebileceğiniz ürün ve çözümler geliştirebilmenize yardımcı oluyor ve optimizasyon sağlıyor. Bu, aynı zamanda sektör bağımsız bir yapıyı da beraberinde getiriyor. Sistemin sunduğu özellikler üretimden perakendeye, eğitimden müşteri hizmetleri servislerine kadar pek çok alanda kullanılabiliyor.

Microsoft Dynamics 365 ve Makine Öğrenmesi

Makine Öğrenmesi ile Yeni değerler üretin

Konuyu CRM özelinde incelediğimizde bu birleşim sayesinde altı farklı değer üretme yönteminden bahsetmek mümkün. Bunları özetlersek;

  • Geleceğe dair gerçekçi öngörülere sahip olabilirsiniz. Geleneksel CRM sistemleri normalde mevcut verileri toplamaya odaklanırken, makine öğrenmesi sayesinde bu verilerle geleceğe dönük güçlü tahminler yapabilir hale gelebilirsiniz.
  • Tahminlerinizi düzenli olarak güncelleyebilirsiniz. Tüm verilerin neredeyse anlık olarak değiştiği günümüzde müşteri yaşam döngüleri de buna ayak uydurmak durumunda. Makine öğrenmesi sayesinde geçmiş veriler otomatik olarak yorumlanıyor; bununla birlikte sürekli öğrenen yapı sayesinde statik analizlerin ötesinde öneriler geliştirilebiliyor.
  • Makine öğrenmesi teknolojisindeki gelişmeler önerilen eylem ve uygulamaların ardındaki nedenlerin ortaya çıkmasına yardımcı oluyor. Bu sayede bir tahminin neden yapıldığı doğru bir şekilde anlaşılabiliyor ve müşteri odaklı önlem ve hazırlıklar devreye alınabiliyor.
  • Dynamics 365 ve makine öğrenmesi bileşimi bireysel müşteri seviyesinde tahminlere olanak tanıyor. Bu, özellikle müşteriyle birden fazla noktada ilişki kurulan yapılarda daha fazla değer kazanıyor.
  • Büyük veri döneminde daha çok telaffuz edilmeye başlanan “yapılandırılmamış veri” kavramı makine öğrenmesi sayesinde etkisini yitiriyor. Bu teknoloji sayesinde örneğin bir müşteri ile destek aldığı çalışanınız arasındaki yazışmalar analiz ve öngörülere dahil edilebiliyor.
  • Geleneksel CRM çözümleri, sahip oldukları veriler üzerinden bir değer yaratmada yetenekli. Bununla birlikte çalışanların toplantı notlarını girmemesi, kampanyalara ait tüm verilerin sisteme işlenmemesi gibi sebeplerle sahip olunan veri, potansiyelini gösteremeyebiliyor. Makine öğrenmesi, bu noktada manuel süreçleri olabildiğince otomatikleştirerek çalışanların iş yükünü hafifletiyor. Bununla birlikte, oluşturulan yeni şablonlarla belirli müşteri sorunları için uygun standartlar oluşturulabiliyor.