Kurumsal kaynak planlama çözümleriyle iş süreçlerinde verimliliği artırıp, dijital dönüşümü gerçekleştirmek her şirketin büyüme hedefleri arasında yer alıyor. Ancak ERP’ye geçiş kararının alınmasıyla; yolun sadece ilk yarısı geride kalmış oluyor. Şirket için ideal ERP çözümlerinin ve danışmanın seçilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda proje kapsamının belirlenmesi ve bu geçişin en uygun zaman çizelgesine yerleştirilmesi de ERP kararı almak kadar önem taşıyor.

Kapsamı net tarif edilmemiş, gerçekçi olmayan vaatlerle hayata geçirilmiş ya da entegrasyonun sıkışık bir zaman dilimine sığdırıldığı projelerde başarısızlık riski kayda değer oranda artıyor.

Bugüne kadar birçok şirketin dijital dönüşümüne çözüm ortağı olarak imza atan Pargesoft; ERP’ye geçiş sürecindeki sorunları minimize etmek için şunları öneriyor:

Beklentilerin gerçekçi, kapsamın doğru belirlenmesi

Şirketler ERP teknolojilerinin sunduğu baş döndürücü fırsatların eşiğine geldiğinde, beklentilerini yönetmekte güçlük çekiyor. Bu noktada sektörel deneyimi zengin, benzer projelere daha önce başarıyla imza atmış bir çözüm ortağının firma beklentisini yönetmesi gerekiyor. Teknolojinin sunduğu olanaklar neredeyse sınırsız olsa da, kurum içi yapı ve süreçlerin bu beklentiyle uyumlu olup olmadığının objektif bir tahliline ihtiyaç duyuluyor.

Müşterinin acil ve acil olmayan ihtiyaçlarının isabetli tarif edildiği, kapsamlı bir dokümantasyonun hazırlandığı teşhis ve analiz aşamaları sayesinde ERP projesinin başarısızlık riski en aza indirgeniyor. Bu noktada çözüm ortağına sorumluluk düşüyor. Gerçekçi olmayan taahhütlerden uzak durularak, uygulanabilir bir zaman planıyla yol haritası belirlenen projelerden çok daha etkili sonuç alınıyor.

Fazlandırma yönteminin kullanılması

Proje kapsamını belirledikten sonra sıra etkin bir fazlandırmaya geliyor. Kurumun ihtiyaçları arasında acil ve kritik olanlara öncelik verilecek şekilde birkaç faza ayrılan projelerde hızlı ve gerçek faydalar elde edilebiliyor.

ERP geçiş sürecinin fazla ayrılması, her bir fazda yapılması gerekenlerin daha belirgin olarak öne çıkmasını ve proje kapsamında her çözümün faydasının ayrı ayrı görülebilmesine de imkan tanıyor. Fazlandırma aşamasında, sektör ihtiyaçları konusunda bilgi birikimi olan, süreç bilgisine sahip danışmanlarla çalışmak kurumlara önemli bir avantaj sağlıyor.

Proje dahilinde yetkilendirmelerin yapılması

Dijital dönüşüm her şirket için sadece teknik değil, aynı zamanda stratejik bir konu başlığı. Bu nedenle üst yönetimin ERP projelerine tam destek sağlaması bu geçişin sorunsuz gerçekleşmesi için kritik rol oynuyor. ERP geçişinde kurum içinde görevlendirilecek kişilerin entegrasyon sürecine odaklanabilmeleri için gerekli koşulların sağlanması gerekiyor. Ayrıca projeyle aktif olarak ilgilenebilecek bir yöneticinin atanması da süreci kolaylaştırıyor. Böylelikle şirket içindeki ihtiyaçlar daha hızlı karşılanabiliyor ve sürece hakimiyet sağlanıyor.

ERP projeleri her şirket için kayda değer bir kaynak, zaman ve emek yatırımı gerektiriyor. Bu noktada ayakları yere basan bir proje yaklaşımını korumak; projenin başarısı için hayati rol oynuyor. Pargesoft, doğru belirlenmiş bir kapsamla başladığı projelerde fazlandırma yaklaşımıyla çalışarak, şirketlerin en sorunsuz biçimde dijital dönüşümünü gerçekleştirmesine yardımcı oluyor.

Hizmet sektöründe dönüşüme giden yol ERP