Pargesoft ve Microsoft Dynamics ERP uygulamalarıyla kurumsallaşma

Şirketler verimlilik ve karlılık hedeflerine ulaşmak için kurumsallaşmayı hedefliyor. Pargesoft, ERP deneyimi ve Microsoft Dynamics ERP uygulamaları uzmanlığıyla şirketlerin iş süreçlerini düzenlemelerine ve kurumsallaşmalarına yardımcı oluyor.

Kurumsallaşma genellikle şirketler ve iş dünyasıyla ilgili bir kavram olarak düşünülse de aslında hayatın her alanındaki sosyal yapılar için bile geçerli bir kavram. Her türlü ticari veya sosyal yapı gelişip büyüdükçe işlerin karmaşıklık ve zorluk derecesi de artıyor. İnsanoğlu da bu karmaşıklık ve zorluğun üstesinden gelebilmek için bir arada ve düzenli şekilde çalışması gerektiğini çok çabuk anladı. Dolayısıyla kurumsallaşmaya, yani iş süreçlerini ve aralarındaki etkileşimleri tanımlayarak organizasyona dahil olan kişilerin bu tanımlara göre hareket edeceği bir yapıya yöneldi.

 

Pargesoft ve Microsoft Dynamics ERP uygulamalarıyla kurumsallaşma

İş dünyasındaki kurumsallaşma beklentisi karmaşık bir düzen içinde verimliliği ve karlılığı artırma isteğinden kaynaklanıyor. Şirketler bunu sağlamak için patron, lider yönetici ve önemli personele bağımlı olmadan faaliyetlerini sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde yürütmeyi ve geliştirmeyi amaçlıyor. Kurumsallaşma için şirket içinde gerçekleştirilmesi gereken önemli aşamalar bulunuyor.

• İş ve görev tanımlarının belirlenmesi
• İş süreçlerinin tanımlanması
• İş akışlarının belirlenmesi
• Şirket temel ilkelerinin, vizyon ve misyonunun belirlenmesi
• Karar verme süreçlerinin belirlenmesi
• Süreç sahiplerinin tanımlanması

Bu noktada Kurumsal Kaynak Planlama, yani ERP (Enterprise Resource Planning) sistemleri devreye giriyor. ERP sistemleri şirketlerin süreçlerini otomatize etmeleri için gereken altyapıyı oluşturuyor. Süreçlerini daha düzenli ve insandan bağımsız gerçekleştirmelerini sağlıyor. Üretim yapan firmaların tüm üretim süreçleriyle birlikte depo ve sipariş yönetimini entegre edebilmesi, bütçe ve finans yönetimi ile satış ve pazarlama faaliyetlerini şirketin tüm departmanlarıyla koordineli olarak yürütebilmesi sayesinde güçlü ve sürdürülebilir bir kurumsallaşma sağlanıyor.

Ancak ERP sistemlerinin bu önemli işlevleri sağlıklı ve beklentilere uygun bir şekilde yerine getirebilmesi için şirketlerin kendi ihtiyaçlarına uygun ERP uygulamalarını seçmeleri gerekiyor. Bunun yanı sıra bu uygulamaları ERP konusunda deneyimli, yerel mevzuat ve farklılıklara hakim ve uygulamaları çeşitli geliştirmelerle özelleştirebilme uzmanlığına sahip bir iş ortağı ile hizmete almaları önem taşıyor.

Görev ve Süreç Takibi

Kurumsallaşmanın en önemli koşullarından olan görev ve süreç takibinde ERP uygulamaları önemli bir rol oynuyor. ERP uygulamaları sayesinde yönetilen tüm süreçlerde çalışanlara atanan işlerin takibi gerçekleştirilebiliyor. Örneğin bir satış temsilcisine verilen haftalık müşteri ziyaret sayısının kontrol edilip raporlanması veya fabrikadaki bir tezgâhın haftalık üretim kapasitesinin ölçülmesi ERP uygulamalarıyla mümkün oluyor.

Müşteriden siparişin alınması ile başlayıp tedarikçiden hammadde alımı, üretim, sevkiyat ve tahsilat süreçleri ile devam eden tüm tedarik zinciri aşamalarının takibi ve yönetilmesi de ERP uygulamaları sayesinde verimli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

ERP uygulamaları yalnızca çalışanları, görev ve süreçleri değil, şirketin tüm varlıklarını yönetmeyi sağlıyor.

Koordinasyon ve iletişim

Büyüyen şirketlerin farklı işlevlere hizmet eden departmanlarının ayrı birer organizasyon gibi çalışması kurumsallaşmanın önündeki en önemli engeller arasında yer alıyor. Ancak birbiriyle entegre uygulamalar sayesinde birbirinden ayrı bu küçük organizasyonlar aynı dili konuşmaya başlıyor ve tüm süreçlerde koordineli olarak tek bir organizasyon halinde çalışabiliyor. Örneğin satın alma departmanı ile sevkiyat birimi arasında iletişim ve koordinasyon sağlayan uygulamalar sayesinde müşteriye malın zamanında teslim edilmesinin önündeki birçok engel ortadan kalkıyor.

Kaynak maliyeti

Kurumsallaşmanın ana hedeflerinden biri de kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak. İş dünyasının karmaşıklığı ve iletişimin zorlaştığı bir ortamda kaynaklar her zamankinden daha fazla değer taşıyor. Pazarda yer kapma savaşında maliyet unsuru şirketler için hayati bir rol oynuyor. Özünde kaynak ihtiyacının belirlenmesi ve bu ihtiyaca göre optimum kaynak sağlanması için tasarlanan ERP uygulamaları sayesinde şirketler verimliliklerini artırıyor ve süreçlerin insandan bağımsız çalışmasını sağlıyor.

Pargesoft yaklaşımı

Microsoft’un Kurumsal Kaynak Planlama uygulamaları pazarına girdiği 2002 yılından bu yana Microsoft Dynamics ERP yazılımlarının geliştirilmesinde uzmanlaşmış bir ekip tarafından kurulan Pargesoft bu alandaki uzmanlığını ve deneyimini sürekli olarak geliştiriyor. Kurumsal Kaynak Planlama – ERP uygulamaları alanında 15 yılı aşkın deneyime sahip olan Pargesoft, firmaların kurumsallaşma yolculuğuna deneyimli ve uzman kadrosuyla destek sunuyor. Microsoft’un güçlü, entegre ve bilindik bir arayüzle kolay ve yaygın kullanılan Dynamics ERP uygulamalarının kazanımlarını yerel bilgi birikimi ile güçlendirerek müşterilerinin süreçlerini ve kaynaklarını en iyi şekilde yürütmesini sağlıyor.