Corporate Business Towers. Downtown Skyscrapers Bluish Concept.

ERP olarak bilinen kurumsal kaynak planlama çözümleri, şirketlerde verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için kullanılıyor. İşte “neden ERP” sorusunu yanıtlayan 5 önemli fayda.

ERP adını “Enterprise Resource Planning” (Kurumsal Kaynak Planlama) sözcüklerinin ilk harflerinden alıyor. Tek kişilik bir şahıs firmasında finans, İK, tedarik, satınalma ve hizmet süreçlerinin tümünü aynı ekip yapabiliyor. Buna karşın, şirket büyüdükçe bu süreçleri birbirinden ayırmak ve farklı ekiplere dağıtmak zorunlu hale geliyor. Farklı iş süreçlerinin farklı ekipler ve liderler tarafından yönetilmesi ise kurum içinde bir entegrasyon ihtiyacı doğuruyor.

ERP teknolojisi işte bu ihtiyaca yanıt vermek için geliştirildi. Şirket faaliyetlerinin temelini oluşturan finans, İK, üretim, satın alma, tedarik zinciri, bakım ve onarım gibi birçok iş sürecini tek bir merkezi sistem üzerinden idare etmek ERP ile mümkün oluyor. Bu süreçleri standart Excel dosyaları ya da kağıt evraklarla değil de bulut veya merkezi bir altyapı üzerinden yönetmek ise hem maliyetleri düşürüyor hem de kurum genelinde verimlilik sağlıyor.

İlk etapta sadece finans ve muhasebe süreçlerinin verimliliğini artırmaya yönelik yazılımlar olarak geliştirilen ERP çözümleri, bugün yapay zeka, öngörüye dayalı iş analitikleri, makine öğrenimi, IoT ve mobilite gibi pek çok ileri düzey teknolojiden fayda sağlayarak şirketlerin işleyişini kolaylaştırıyor.

ERP ne fayda sağlıyor?

  1. Maliyetler düşüyor

ERP yazılımları süreçleri birbirine entegre ederek yönetime ve operasyonlara ilişkin maliyetleri kayda değer biçimde düşürüyor. Dahası, modern ERP çözümleri iş verisini gerçek zamanlı hızlarda anlamlı bilgiye dönüştürüp, karar alıcıların önüne sunarak proaktif adımlar atmayı mümkün kılıyor. Bu da fırsat maliyetlerinin önüne geçerek, operasyonların daha sorunsuz işlemesini sağlıyor.

  1. Süreç verimliliği elde ediliyor

ERP sistemlerinin sağladığı en önemli faydalardan biri de otomasyondur. Tekrar eden süreçleri otomatik olarak gerçekleştiren yazılımlar, bir noktadan sonra elle veri girişini çok büyük ölçüde azaltarak zaman ve insan kaynağında verimlilik sağlıyor.

  1. Müşteri memnuniyeti zirveye taşınıyor

Şirketin mevcut ve potansiyel müşterilerle yaptığı her etkileşim sistem üzerinde kaydediliyor. Farklı kanallar üzerinden gerçekleştirilen görüşmeler kapsamlı bir profil ortaya çıkarıyor. Bu sayede mevcut müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri en hızlı şekilde çözüme kavuşturuluyor. Potansiyel müşterilere ise daha özelleştirilmiş teklifler sunularak, rekabette avantaj elde ediliyor.

  1. Merkezi veri ile tutarsızlıklar son buluyor

Farklı iş birimlerinin faaliyetlerini aynı çatı altında toplayan bu merkezi sistem, kurumsal hafızayı güçlendiriyor ve anlık veriyi kullanır hale getiriyor. Geleneksel yönetim modellerinde birbirinden ayrı çalışan ekiplerin ERP geçişi sonrası aynı merkezi veri havuzunu beslemesi, şirketin ihtiyaç duyduğu bilgiye çok daha hızlı erişmesini sağlayarak karar alma mekanizmalarını güçlendiriyor. Böylelikle tüm platformlarda ve tüm ekiplerde verinin tek bir versiyonu kullanılıyor, tutarsızlıklar ortadan kaldırılıyor.

  1. Şirketle birlikte ERP de büyüyor

ERP çözümleri ister bulut tabanlı olsun ister şirket içi (on-premise) kurumlarla yapılsın, kurumun zamanla değişen ihtiyaç ve beklentilerine göre kolaylıkla ölçeklenebiliyor. Bu sayede en temel iş süreçleriyle başlayan ERP entegrasyonu, yeni ekipleri ve yeni iş kalemlerini kapsayacak şekilde şirketin bütçe ve hazırlık durumuna göre faaliyetler geneline yaygınlaştırılabiliyor.