Pargesoft Genel Müdürü Kaan Altunterim, ERP dünyasının yeni nesil ödeme teknolojilerini nasıl karşılaması gerektiğini anlattı.

Modern iş dünyasında işleyişin en önemli aktörlerinden biri olan ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması), küçükten büyüğe hemen hemen her ölçekteki işletme için hem planlama hem de verimlilik noktasında büyük faydalar sağlıyor. Peki ERP dünyası, son dönemde sayıları ve kullanım oranları hızla artan, mobil ödeme, temassız ödeme, mobil cüzdan, hesap bölüşme servisleri gibi yeni nesil ödeme teknolojileri ile ne kadar uyumlu olabilir?

yeni nesil ödeme teknolojileri

Ödemede ERP entegrasyonu talep ediliyor

Araştırmalara göre işletmeler ödemelerini yönetmek için her ay 8 saatten fazla emek harcıyor ve binlerce avroya mal olan kaynaklar ayırıyor. Halbuki işletmeler için para hareketi çok daha basit olmalı ve zaman ve kaynak israfı yaratmamalı.

İngiliz araştırma şirketi Ovum’un yayınladığı rapora göre şirketlerin ERP sistemleriyle daha organik entegre olma isteği, ödeme kuruluşlarını yeni nesil ödeme teknolojilerine yatırım yapmaya yönlendiriyor. Rapor kapsamında 2016 yılının sonlarıyla 2017 yılının başları arasında sigortadan sağlık hizmetlerine, tüketici finansmanından devlet ve kamu hizmetlerine kadar pek çok farklı yapıdan insanın katıldığı bir anket gerçekleştirildi. Anketin sonucuna göre katılanların %81’i, ödeme işlemlerini ERP ile birleştirmenin şirketlerine büyük fayda sağlayacağı görüşünde birleşti.

ERP entegrasyonu operasyonel fayda vadediyor

Yeni nesil ödeme sistemlerinin ERP ile entegrasyonu, verimli ve gelişmiş bir tüketici deneyimi vadettiği gibi geniş bir operasyonel fayda da getirecektir. Bu noktada ödeme işleme entegrasyonu, kritik tüketici verilerini ERP’ye taşıyarak, analiz ve iyileştirmeler için yeni yollar açabilir. Tüketici davranışları anbean gözlemlemek ve analizler neticesinde geliştirmeler yapabilmek işletmelerin ticari seyrini değiştirebilir.

Ayrıca şirket içi ödemeler noktasında da ödeme sistemleriyle ERP entegrasyonu büyük fayda sağlayacaktır. Personel ve tedarikçilere yapılan ödemeler hem zaman hem de işin niteliği bakımından birkaç katman özelinde farklılık gösterebilir. Veyahut vardiyalı çalışılan, tam zamanlı elemanların da bulunduğu bir yapıda, farklı çalışma süreleri, farklı mesai girişleri, içinden çıkılması zor bir bordro süreci başlatabilir. Ancak sistemler ERP ile entegre edildiğinde, anbean çalışanların verileri kaydolurken, buna bağlı olarak bordrolar da bir yandan sistem tarafından hazırlanmaya başlanır.

Gerçek zamanlı olarak gelişen bu sistem ile işletmeler, odağında insan olan büyük bir işlem yükünden kurtulurken, sermaye ve nakit kullanımını optimize etme noktasında kontrol kazanır. Kaynaklarını daha verimli kullanan şirketler, ticari risklerini de minimuma indirmiş olur.