Microsoft Dynamics 365 Human Resource

Modern iş gücü, en verimli şekilde çalışabilecekleri, bir fark yaratabilecekleri ve kariyerlerini geliştirebilecekleri şirketlerde çalışmak istiyor. Microsoft Dynamics 365 Human Resource; çalışanların ilgisini çekme, çalışan etkileşimi, gelişimi ve sürekliliği konularında şirketlerin ihtiyaçlarına yanıt veriyor. LinkedIn Human Resource ile uyumlu çalışan Dynamics 365 Human Resource, aday bulma, kuruma çekme ve seçim yapma sürecini her şirketin kendi gereksinimlerine göre özelleştirmesine imkan tanıyor. Adaya ilişkin bilgilerin işe alım ekibiyle paylaşımını kolaylaştırıyor.

Microsoft Dynamics 365 for Talent

İşe alışma deneyiminin kişiselleştirilmesiyle birlikte, çalışanlar için büyük önem taşıyan ilk birkaç ayın çok daha verimli ve etkili bir tempoda geçirilmesi sağlanıyor. Yüksek performanslı çalışanları ödüllendirme olanağı sunan sürekli geri bildirimler, övgüler ve iş birliği değerlendirmeleri, çalışan verimliliğinin her an en üst düzeyde olmasına yardımcı oluyor. Dynamics 365 HR araç setiyle gündem, oturum ve yönerge içeren eğitim kurslarını hazırlamak, uygulamaya almak ve sonuçları analiz etmek hiç olmadığı kadar basit hale geliyor.

Personel tutma, kazanç yönetimi, eğitim, performans değerlendirmeleri ve değişim yönetimi gibi İK ekibinin rutin olarak gerçekleştirdiği rutin kayıt tutma görevlerini büyük oranda otomatik hale getiren ve basitleştiren Microsoft Dynamics 365 HR, insan kaynakları personelinin gözetim alanlarını yönetmek için de güçlü bir çerçeve sağlıyor.

Kuruluş yapılarını Dynamics 365 HR ile yöneten şirketler, çalışan bilgilerini işe alımdan emekliliğe kadar kapsamlı bir ölçekte koruyabiliyor. Çalışan yetkinlikleri aynı çözüm üzerinden yönetilirken, her bir çalışan için hedeflerin belirlenmesi de kolaylaşıyor.

Personel deneyimlerini dönüştürün

Microsoft Dynamics 365 Human Resources

Kariyer başarıları, beceriler, sertifikalar ve ilgi alanlarını içeren zengin personel profilleriyle personel bağlantılarını geliştirin.

Personelin profil güncelleştirmelerini, eğitimi, performans izlemeyi ve zaman aşımı taleplerini ele almasını sağlamak için self servisi etkinleştirin.

Takım etkisini en iyi duruma getirmeye ve her türlü acil sorunu gidermeye yardımcı olarak takım performans verileriyle yöneticileri güçlendirin.

Eğitim ve sertifika izlemeyle çalışanların gelişmesine yardımcı olun. LinkedIn Learning veya Dynamics 365 Guides ekleyerek takımınızın daha hızlı öğrenmesini izleyin.

İK programlarınızı en iyi duruma getirin

Microsoft Dynamics 365 Human Resources

Değişen genel kanuni düzenlemeleri karşılayan uyumlu ve rekabetçi programlar oluşturarak izin ve devamsızlık raporlamasını basitleştirin.

Tanımlanan yönergelere göre tazminat programları oluşturun ve kurum genelinde kullanıma alma işlemlerini otomatikleştirmek için tek tek ya da toplu olarak ayarlama yapın.

Kazanç gruplarına, hiyerarşilere, esnek kredilere ve otomatik kaydolmaya imkan veren esnek, yapılandırılabilir self servis kayıt araçlarıyla kazanç idaresini yeniden tanımlayın.

Dynamics 365 Finance kullanarak bordro, bütçe ve vergi dosyalama olanakları sunun.

Uçtan uca işe alma deneyiminizi yönetmek için LinkedIn Talent Solutions ekleyerek doğru adayları bulun ve işe alın.

Kurumsal çevikliği artırın

Microsoft Dynamics 365 Human Resources

Kurum yapılarını, hiyerarşilerini ve iş açıklamalarını doğru şekilde yansıtan yönetimle kurumsal karmaşayı azaltın.

Otomatik süreçler, iş akışları ve görev yönetimiyle üretkenliği ve verimliliği artırın.

Microsoft Azure. ile oluşturulan insan sermayesi yönetimiyle sunulan güvenlik, gizlilik ve uyumluluk ile kurum performansını destekleyin

Alan eklemenize veya gizlemenize, düzeni değiştirmenize ve başkalarıyla paylaşımda bulunmanıza imkan veren kullanımı kolay ve özelleştirilebilir bir arabirim aracılığıyla çözümünüzü kişiselleştirin.

Teknik uzmanlık düzeyinizden bağımsız olarak Microsoft Power Platform kullanarak Dynamics 365 Human Resources’ı kolayca özelleştirin ve genişletin.

İş gücüyle ilgili görüşleri keşfedin

Microsoft Dynamics 365 Human Resources

Herhangi bir cihazdan tüm insan kaynakları verilerinizi bir araya getirip, çözümlemenize ve görselleştirmenize yardımcı olan Microsoft Power BI yazılımındaki zengin dashboard’lar ile iş gücü planlamasını iyileştirin.

İK programlarını izlemenizi ve analiz etmenizi sağlayan eklenmiş analitikten yararlanarak kendinizden emin kararlar alın.

Dynamics 365 Human Resources’ı var olan sistemlerle ve iş ortağı uygulamalarıyla tümleştirerek verileri merkezileştirmek için Common Data Service kullanarak karmaşayı azaltın.

Customer Voice yazılımındaki anket bilgileri ile personel duyarlılığını yakalayarak daha işbirliğine dayalı bir iş ortamı oluşturun.