Microsoft Dynamics 365 Marketing ile Mükemmel Müşteri Deneyimleri

Microsoft Dynamics 365 Marketing ve Customer Insights ile müşteri yolculuğu orkestrasyonundan faydalanarak her etkileşimi değere dönüştürün. 

 

Dijital çağın başlangıcından bu yana, müşteri davranışları radikal bir şekilde gelişti. Yeni teknolojiler ortaya çıktıkça, müşterilerin markalara yönelik beklentileri de dijital evrimle uyumlu şekilde değişiyor. Ancak pandemi hem müşteri davranışlarında hem de beklentilerinde büyük ve beklenmedik bir değişimi beraberinde getirdi. Dünya çapında neredeyse her şeyin altüst olması ve geçim kaynaklarının etkilenmesi ile tüketiciler tamamen yeni davranışlar benimsemeye zorlandı. Bu değişim, yalnızca birkaç ay içinde sadece dijital alanlarda değil, fiziksel ortamlarda da tüketici davranışını etkileyen on yıllık bir dijital benimsemeyi başlatan zorlu bir sınav yoluyla oldu. Değişen ve artan beklentiler mükemmel müşteri deneyimleri sunmayı gerektiriyor. Bunun için markalar, artık her etkileşimi değere dönüştürmek zorunda. Microsoft Dynamics 365 Marketing ve Microsoft Dynamics 365 Customer Insights, müşteri yolculuğu orkestrasyonu sağlayarak buna imkân tanıyor. Daha detaylı bilgi için müşteri yolculuğu orkestrasyonu webinar’ını izleyebilirsiniz.

 

Yükselen dijital trendler

Günümüz tüketicileri, teknolojiyi bir cankurtaran olarak görüyor. Yani, bir  iyimser bir şekilde algılıyor. Yeni şeyler denemeyi ve deneyerek alışveriş yapmaktan hoşlanıyorlar. Aynı zamanda yenilik arıyorlar. Bu, onların kişisel kontrol ve yetki sahibi olma duygusuna isteklerini gösteriyor.​ Bunlar şaşırtıcı olmasa da ortaya çıkan en ilginç trendlerden biri, tüketicilerin artık maddi yaşam ile sürükleyici dijital deneyimler arasında ayrım yapmaması oldu. Bu, yüksek olasılıkla, küresel nüfusun çoğunluğunun evden çalışmasına bağlı bir zincirleme etkinin sonucu.​ Alışılmış alışveriş alışkanlıklarını terk eden tüketiciler, işletmeleri gerçek zamanlı olarak dijital öncelikli pazarda yenilik yapmaya zorluyor.

 

Modern dijital tüketicilerin özellikleri:

Deneme istekliliği

Kendi kendine yeterlilik

Bilgi isteği

Dijital ve fiziksel entegrasyon

Yoğun cihaz kullanımı

 

Pandeminin etkisi

Ancak, yeni teknolojilerin sunduğu can alıcı faktörü “uzaktan”, artık tek başına tüketicilerin ilgisini çekmek için yeterli değil. Tüketiciler, daha yüksek bir farkındalığa sahip ve şüpheci. Günümüzde müşteriler, markaların kendilerini ve ihtiyaçlarını anlamasını bekliyor. Tüketicinin en son yaşadığı en iyi deneyimi, beklentisi haline geliyor. Rakiplerinin önüne geçmek isteyen markalar da bu yükselen trendlere dayalı olarak müşterilere yönelik kendi yaklaşımlarını kesinlikle değiştirme zorunluluğuyla karşı karşıya kalıyor.

Çünkü müşteriler artık:

  • Daha fazla endişe ediyor, daha az harcıyor ve daha fazla tasarruf ediyor.
  • Daha kararsız, çelişkili, beklentileri yüksek ve marka sadakati zayıf hale geliyor.
  • Dijital davranışlarını hızlandırıyor ve dijital etkileşimlerden daha fazlasını talep ediyor.

 

Müşteri odaklı model

Modern dijital davranışların pandeminin getirdiği kaygı kaynaklı davranışlarla birleşmesi, büyümeye devam etmek ve müşteri ihtiyaçlarını karşılamak isteyen markalar için önemli bir zorluk teşkil ediyor. Bu nedenle markalar öncelikle müşteri odaklı hale gelmeli. Bununla beraber, yeni bir çalışma modeli oluşturmaya çalışmalı. Müşteri odaklı bir kuruluş, stratejisini, operasyonlarını ve bütçesini müşteriyi merkeze alarak planlamalı. Aynı zamanda müşteri tarafından yönlendirilmeye açık, içgörü odaklı, hızlı, son derece çevik ve anlamlı verilere bağlı olmalıdır.

 

Başlamak için ilk adım, bütünsel bir ekosistem oluşturmaktan geçiyor

Tanıma​: Kişiselleştirilmiş, bireysel düzeyde kimlik çözümlemesi​

Bağlam​: Gerçek zamanlı bağlamsal içgörüyle birleştirilen geçmiş

Deneyim​: Eylemi, teklifi, içeriği veya mesajı belirlemek için analiz ​

Orkestrasyon​: Uygun temas noktasında teslimat ve diyalog yönetimi​

Optimizasyon: Devam eden etkileşimler ve stratejik planlama için içgörüler

 

Yeni dijital trendler ortaya çıkıyor, tüketici davranışları ve beklentileri değişiyor. Bu noktada markaların da onlarla birlikte gelişmesi kritik önem taşıyor. Kuruluşların rekabetçi kalabilmeleri için, her müşteri için her etkileşimde değer katan ve hem fiziksel hem de dijital dünyalarda sorunsuz bir şekilde bağlantılı deneyimler aracılığıyla amacı yönlendiren bütünsel bir uçtan uca yolculuk düzenlemeleri gerekir. Bunu yapmak için birçok şirket ve sektör, Microsoft Dynamics 365 Marketing’in yetenekleriyle birlikte zengin yapay zekâ destekli özelliklerden ve Microsoft Dynamics 365 Customer Insights’tan yararlanıyor.

Dynamics 365 Marketing müşterilerinizle bire bir, uygun ölçekte etkileşimde bulunarak anlamlı ilişkiler kurmanıza kayda değer ölçüde yardımcı olur. Gerçek zamanlı müşteri odaklı yolculuklar düzenlemenizi sağlar. Müşteri odaklı deneyimler tasarlamanıza, dijital ve fiziksel kanallarda sorunsuz deneyimler sunmanıza olanak sağlar. Birinci sınıf yapay zekâ ile benzersiz müşteri deneyimi sunan Microsoft Dynamics 365 Customer Insights da müşterilerinizin yaşam boyu değerini artırmak için en uygun ürünleri önermenize, çapraz satış ve ek satış yapmanıza imkân verir. Microsoft Dynamics 365’in bu çözümlerinden en iyi şekilde faydalanmak için Pargesoft uzmanlığından destek alabilirsiniz. Bize info@pargesoft.com üzerinden ulaşın.

 

Kaynak: https://cloudblogs.microsoft.com/dynamics365/bdm/2021/08/17/make-every-interaction-count-with-customer-journey-orchestration/