Peker Tekstil, müşteri ilişkilerinde saha ekiplerinin izlenebilirliğini ve müşteriye ait tüm verilerin ortak bir kurumsal hafıza altında yönetilmesini sağlamak için Pargesoft danışmanlığında Microsoft Dynamics 365 CRM entegrasyonunu gerçekleştirdi.

Türkiye tekstil sektöründe müşteri memnuniyeti ve zamanında hizmet alanında marka haline gelen Peker Tekstil, 1960 yılından bu yana tekstil hammaddelerinin üretimini ve ticaretini gerçekleştiriyor. İstanbul, Bursa ve Anadolu şeklinde üç ana bölge altında satış süreçlerini sürdüren Peker Tekstil, bu bölgelerde çalışan satış ekiplerinin müşteriyle etkileşimini geleneksel yöntemlerle takip ediyordu. İstikrarlı bir büyüme sonucu güçlü bir müşteri veritabanına sahip olan Peker Tekstil’in müşteri ilişkilerini yönetmek için merkezi ve uçtan uca entegre bir sisteme ihtiyacı vardı. Sahada görev yapan satış ekipleri, müşteri ziyaretleri sırasında ilgili firmayla yapılan tüm görüşmeleri ve geçmiş etkileşimleri tek bir ekrandan görmeye, anında teklif ve sonuçlandırmaya gereksinim duyuyordu.

Peker Tekstil CRM süreçlerinde entegrasyon sağlamak için Pargesoft danışmanlığında Microsoft Dynamics 365 çözümünü tercih etti. Satış ekiplerinin müşteriye daha etkin hizmet vermesini hedefleyen projenin ilk fazı Ocak 2017’de başladı. Mayıs ayında tamamlanan çalışmalarda saha ekibinin satış ve ziyaret süreçlerini de kapsayan temel CRM modülleri kuruldu. Pargesoft ayrıca Peker Tekstil’in sektörel ihtiyaçlarına özel olarak fuar ziyaretleri, fiyat sorgulama, müşteri mutabakat süreci gibi modülleri geliştirerek CRM sistemine entegre etti.

Projeyle birlikte saha ekibinin daha etkin yönetimi için hedef ve aktivite yönetimi kurulumu yapıldı. Böylelikle Peker Tekstil yönetimi, satış temsilcilerinin ziyaret süreçlerini daha verimli ve kolay biçimde izleyebilir hale geldi.

Peker Tekstil’in proje sayesinde elde ettiği faydalar; kullanıcıdan bağımsız bir CRM altyapısı, etkin biçimde geliştirilebilir ve yönetilebilir kurumsal hafıza olarak sıralanıyor. Müşteri İlişkileri Yönetimi süreçleri, şirketin büyümesini taşıyabilecek nitelik kazandı. Peker Tekstil’in mevcut yapıda üç ayrı bölgedeki satış temsilciliklerinde kullandığı CRM sistemi, büyüme hedefleri doğrultusunda kolaylıkla ölçeklenebiliyor. Gelecekte satış ekibinin büyümesine paralel olarak, CRM içinde yeni kullanıcılar ve yöneticiler oluşturmak sadece birkaç tıklamayla gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca sahip olunan ve potansiyel müşterilere ait tüm veriler tek bir ortak sistemde toplanıyor. Böylelikle 10 yıl önce verilen bir teklife bile hızlıca erişiliyor.

Ağustos ayında başlayan ikinci fazda ise Peker Tekstil’in muhasebe süreçleri Pargesoft tarafından SAP ERP’ye entegre çalışır hâle getirilecek. Eylül sonunda tamamlanması hedeflenen ikinci faz ile birlikte müşteriye ait fatura, irsaliye ve cari bilgiler merkezi sistem üzerinde görüntülenebilir ve yönetilebilir olacak.