Saray Muhallebicisi mali süreçlerini Pargesoft danışmanlığında iyileştirdi.

Saray Muhallebicisi, mali süreçlerinde standartlaşmayı sağlamak ve iş mükemmeliyetini yakalamak için Pargesoft danışmanlığında Microsoft Dynamics AX çözümünü tercih etti. Perakende ve konuk ağırlama sektöründe faaliyet gösteren Saray Muhallebicisi’nin lokal çözümlerden elde ettiği verimlilik, operasyonel açıdan merkezi ve entegre bir ERP sisteminden beklenen ihtiyacı karşılayamıyordu. Merkezi bir yapı olmadığı için, veriler farklı bölümler tarafından farklı uygulamalarla yönetiliyordu. Standartlaşmanın olmaması da mali işlerde denetlenebilirliği zorlaştırıyordu.

Microsoft Dynamics AX, muhasebe ve finanstan, stok satın almaya kadar perakende ve konuk ağırlama sektörlerinin ihtiyaç duyduğu yatay ERP bileşenlerine güçlü bir altyapıyla karşılık veriyor. Pargesoft’un bu sektörlere özgü geliştirdiği masa ve rezervasyon yönetimi, mutfak ekranları, reçete gibi çözümler ise konuk ağırlama sektörünün tüm iş süreçlerini uçtan uca karşılıyor. Saray Muhallebicisi’nin Microsoft ERP çözüm portföyünü Pargesoft danışmanlığında entegre etmeyi tercih etmesinin öncelikli sebebi bu oldu.

Saray Muhallebisi; sektörel deneyimi, farklı iş birimleriyle aynı dili konuşuyor olması ve müşteri ihtiyaçlarını tam olarak anlayıp, buna en uygun çözümleri sunması nedeniyle projenin iş ortağı olarak Pargesoft’u seçti. Pargesoft, finans, lojitsik ya da üretim gibi süreçlerde çalışan ve sistemi kullanacak olan kişilerin sıkıntılarını biliyor. Bu da ERP entegrasyonunda geçiş süreçlerini hızlandırırken, iş yapma verimliliğini de artırıyor.

2016 yılının ilk çeyreğinde başlayan Microsoft Dynamics AX entegrasyonunda ilk faz geçtiğimiz yıl tamamlandı. Proje sonucunda üst yönetime sunulan raporlarda verimlilik artışı gözlenirken, karar mekanizmalarının daha net ve keskin öngörüler geliştirmesi de kolaylaştı.

Projeyle birlikte mali işler departmanındaki tüm veriler tek bir merkezi yapı çatısında toplandı. Böylelikle maliyet muhasebesi gibi pek çok süreçte denetlenebilirlik sağlandı. Yetkiye ve role göre yetkilendirilmelerin yapılabiliyor olması, denetim süreçlerinde riskleri en aza indirdi. Süreçlerdeki verimlilikte de artış gözlendi.

Saray Muhallebicisi, ikinci fazda perakende sektörüne özgü restoran işletmeciliğine özgü çözümleri devreye almayı planlıyor.

e-Defter ve e-Fatura entegrasyonu

Konuk ağırlama sektöründe ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) kullanımı da büyük önem taşıyor. Pargesoft, Dynamics ERP altyapısıyla sektöre özel olarak geliştirdiği PargeÖKC eklentisiyle satışın e-faturaya dönüştürülmesi sürecinde daha önceden de deneyimi bulunan Saray Muhallebicisi’ne büyük kolaylık sundu. ÖKC ile tümleşik çalışan sistemden mali onaylı fiş, bilgi fişi, matbu fatura, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura temin etmek mümkün oluyor. Benzer şekilde geliştirilen e-Defter özelleştirmesi, Saray’a kesilen faturaların sisteme aktarılmasında da iyileştirme sağladı. Böylelikle operasyonel yükte önemli ölçüde azalma görülürken, insana bağlı hatalar da ortadan kaldırıldı.

E-defter süreçlerinde yasal kriterleri gözeten Saray Muhallebicisi, Microsoft Dynamics portföyündeki e-defter çözümüyle bu alandaki ihtiyaçlarına çok hızlı ve etkin yanıt alabiliyor. e-Fatura ve e-Defter’in birbirine entegre olması, aynı sistemden çıkması işi ve işi yapanların verimliliğini muazzam biçimde artırıyor.

ERP çözümlerinin hizmet ve konuk ağırlama (restoran ve otelcilik gibi) sektöründe faaliyet gösteren işletmelere sağladığı fark yaratan avantajlardan bahsettiğimiz ve organizasyonlardaki entegrasyon sürecini anlattığımız ücretsiz rehberimize göz atmak isteyebilirsiniz.