robotik süreç otomasyonuna talep büyüyor

Robotik Süreç Otomasyonu sağladığı verimlilik ve maliyet tasarrufu sayesinde giderek daha çok çeşitli alanlarda karşımıza çıkıyor, her ölçekten şirketin yatırım planları arasına giriyor. Bunun sonucunda pazar yıllık %60,5 oranında büyüme gösteriyor.

Robotik Süreç Otomasyonu (Robotic Process Automation – RPA) terimi ilk duyulduğunda akıllarda insana benzeyen robotların fabrikalarda veya ofislerde çalıştığı bir sahne canlanabilir. Ancak Robotik Süreç Otomasyonu çalışanların dijital sistemler ile gerçekleştirdiği tekrarlı iş süreçlerinin otomatik olarak tamamlanması için kullanılan bilgisayar yazılımlarını ya da yazılım robotlarını ifade ediyor.
Bu sanal ‘robotlar’ tamamını olmasa bile insan davranışlarının büyük bir kısmını taklit ediyor; ona öğretilen süreçleri istendiği şekilde gerçekleştiriyor. Uygulamalara gerçek bir kullanıcı gibi giriş yapıyor, dosyaları veya klasörleri ilgili yerlere taşıyor, verileri kopyalayıp yapıştırıyor, formları dolduruyor, dokümanlardan yapısal veya yarı-yapısal verileri topluyor. Sistemleri izleyerek veriyi yakalıyor ve elde ettiği veriye göre uygulamaları kullanarak süreçleri başlatıyor. İşlemleri tetikliyor, farklı sistemlerle haberleşiyor, tekrarlanan rutin süreçleri tamamlıyor. Üstelik bunları yaparken 24 saat kesintisiz ve hiç hata yapmadan çalışabiliyor.

Nasıl çalışır, neler yapabilir?

Yazılım robotları kendisine öğretilmiş komutları yerine getirmek üzere iş uygulamaları ile doğrudan etkileşime geçerek işlemleri gerçekleştiriyor. Bir robot yüzlerce işlem gerçekleştirebiliyor. Ayrıca robota özel işlem tanımlamaları ve zamanlaması kodlanabiliyor ve tanımlanabiliyor. Makine öğrenmesi ile robotlar yaptıkları işleri öğrenebiliyor ve zamanla kendilerini geliştirebiliyor.
Robotik süreç otomasyonu yazılımları farklı sistemler ile güçlü entegrasyon yeteneğine sahip oldukları için sistemler arası entegrasyon gereken süreçler üzerindeki kontrol yeteneğimizi artırıyor. Örneğin, eposta ile gelen bir dosyanın fatura olduğunu algılayıp muhasebe sisteminde otomatik olarak kayıt üretebiliyor. Böylece zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlıyor.
RPA, veri tabanlarını sürekli olarak izleyip belirlenen koşulların sağlandığı durumlarda otomatik olarak işlemleri gerçekleştirebiliyor. Örneğin, insan kaynakları uygulamasına personel masraf kaydı ulaştırıldığında bunu algılayıp muhasebe kayıtlarını oluşturabiliyor veya ilgili departman yöneticisine onay sürecini başlatabiliyor.

Robotik Süreç Otomasyon çözümleri ve pazar

GrandView Research tarafından yayınlanan rapora* göre Robotik Süreç Otomasyon pazarı 2016 yılında 200 milyon dolar civarındaydı. Ancak pazarın her yıl yaklaşık olarak %60,5 oranında büyüdüğü görülüyor. IDC tarafından yapılan araştırmaya göre de sigorta firmalarının hasar talep sürecinin otomasyonu için RPA harcamalarının 2016’dan 2021’e kadar %35,5 artacağı öngörülüyor.
Yakın zamana kadar Robotik Süreç Otomasyonu uygulamaları daha çok sigorta firmaları ve kamu kuruluşları gibi büyük kurumsal işletmeler tarafından kullanılıyordu. Ancak çözümler daha yetenekli hale gelip çeşitlendikçe daha küçük ölçekli uygulama örnekleri de ortaya çıkmaya başladı. Pazarda bulunan üretici firmalar da her ölçekten şirketin kullanabileceği RPA çözümleri geliştirmeye odaklandı.
Pazarda çoğunlukla masaüstü seviyesinde çalışan RPA çözümleri sunuluyor. Bu çözümler kullanıcı ekranından, dosyalardan veya gerçekleştirdiği işlemlerden tetiklenerek çalışmaya odaklanmış durumda. Ancak Robotik Süreç Otomasyonunun asıl faydası sunucu bazında kontrol ve izleme gerçekleştirince ortaya çıkıyor. Mevcut çözümler de giderek sunucu tabanlı olma yönünde geliştiriliyor, bu da robotik süreç otomasyonunun daha çok kullanılmasını sağlıyor.

Microsoft ve RPA

RPA teknolojisinin en iyi yanı her sistem ve uygulama ile entegre olmayı taahhüt etmesi. Bu durum Microsoft Dynamics çözümlerinin kullanıcıları için çok büyük bir avantaj sağlıyor. Robotik süreç otomasyonu Dynamics üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmasını gerektirmiyor. Kullanıcılar mevcut uygulamaları aynen kullanmaya devam ederken RPA bağımsız olarak otomasyonu gerçekleştiriyor.

Pargesoft ve RPA uygulamaları

Pargesoft olarak pazardaki gelişmeler doğrultusunda, yazılım geliştirme uzmanlığımızla RPA çözümleri geliştirmeye devam ediyoruz. Örneğin, çok sayıda çalışana sahip şirketlerde çok fazla insan gücü gerektiren bir süreç haline gelen personelin masraf fişlerinin sisteme kaydedilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemlerine yönelik olarak, Dynamics çözümlerine entegre geliştirdiğimiz bir RPA uygulaması ile zaman ve iş gücü tasarrufu sağlamayı hedefliyoruz.
Şirketlerin müşterilerinden tahsil ettiği çekleri hızlı ve doğru olarak muhasebe sistemine kaydetmesini otomatikleştirmeyi sağlayacak bir RPA uygulaması ile, manuel olarak yapıldığında insan hatasına açık olan bu sürecin hatasız ve hızlı bir şekilde tamamlanmasını hedefliyoruz.

Yasal bir zorunluluk olan SGK giriş, çıkış işlemlerinin ve bildirimlerinin zamanında ve doğru olarak yapılmasını sağlamak üzere geliştirdiğimiz RPA uygulamasıyla şirketlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerinin yanı sıra çalışan memnuniyetinin ve şirket verimliliğinin artırılmasına da katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

* Robotic Process Automation Market Size, Share & Trends Analysis Report by Services (Professional Services, Training Services), By Organization, By Application, By Region, And Segment Forecasts, 2018 – 2024