Pargesoft Genel Müdürü Kaan Altunterim, üretim sektörünün ERP teknolojilerinden neler beklediğini yazdı.

ERP sistemlerinin iş dünyasındaki varlığı, şirketlerin bugününü doğru yorumlamasını ve yarınını doğru planlamasını sağlıyor. ERP, dahil olduğu sistemleri insan hatasına yer bırakmayacak bir şekilde ölçülebilir kılırken, bu tablo işleyişin aktörleri olan yöneticiler için kritik öneme sahip bir yol haritasına dönüşüyor.

Üretim sektörü, ortaya çıkardığı katma değerden dolayı ERP’den en fazla faydalanan sektörlerin başında geliyor. Üretim miktarından, üretim performansına, bakım ve onarımdan stok yönetimine kadar hemen her noktada ERP, çok yüksek oranlarda verimliliğe katkı sağlıyor ve iş süreçlerini geliştiriyor.

Şirketler optimal hale getirilmiş ve otomatikleştirilmiş iş akışıyla, üretim bantlarının minimum miktarda duraksamaya uğramasını istiyor. Özellikle bakım ve onarım noktasında pek çok şirket, faaliyetlerini ya kısıtlıyor ya da durduracak noktaya geliyor. İş süreçleri ERP ile güncellenmiş şirketler proaktif çözümlerle bakım ve onarım gibi sancılı dönemleri en az aksamayla atlatıyor. Bu noktada üretim sektöründeki şirketlerin ERP’den en büyük beklentisi, sürece göre özelleştirilmiş çözümlerle destek olması.

ERP sistemleri, kendi önerilerini yaratmalı

ERP üreticileri ve müşterileri arasında, ekonominin dijital dönüşümü birçok yazılımı yeniden şekillendirdi. Yakın gelecekte verileri yönetmek için, makine öğrenimi, bulut paylaşımı ve tahmine dayalı iş analitikleri gibi yeni teknolojileri kullanan sistemler, endüstri liderleri haline gelecek.

Günümüzde üretim sektöründe, üretim sürecine ilişkin verileri hesaplayan, makinelerin verdiği birtakım sinyalleri dikkate alarak doğru zamanda bakım yapılmasını öneren, verimliliği ve kapasite kullanımını geçmiş deneyimlerden bir takım istatistik modeller oluşturarak yeni döneme ilişkin tahminler sunan sistemlere yönelme mevcut. Bu minvalde, güncel ERP sistemleri veriyi kullanıcının analiz etmesine bırakmayıp, kendi önerilerini sunarak süreci geliştiriyor.

Endüstri 4.0’ın gereklilikleri iş süreçlerine dahil edilmeli

Nesnelerin İnterneti ve Endüstri 4.0 ile birlikte ERP’ler reaktif değil proaktif olmak zorunda. Üretimdeki makinelerden gelen anlık veriler ışığında ERP’de pek çok kritik süreç tetikleniyor. Yazılım, iş süreçlerini yönetirken diğer yandan aksama yaşanmayacağı şekilde bakım ve onarımı planlamalı, üretim verimliliğini artıracak aksiyonları önerebilmeli. Microsoft, ERP çözümlerinin yanında tahminlere dayalı algoritmaları içinde barındıran Azure Machine Learning servisleriyle, Microsoft ERP’lerini bir arada sunarak, Endüstri 4.0 devriminin gerekliliklerini bütünleşik bir yapıda sağlıyor.

Pargesoft olarak Microsoft Dynamics 365 ERP çözümlerini, 15 yılı aşkın tecrübemiz ile ülkemizdeki şirketlerin iş süreçlerine dahil ediyoruz. Onların hem iş süreçlerini geliştiriyoruz hem de Endüstri 4.0 yolunda atılan her adımda sektörel bilgi birikimimizle destek veriyoruz.