Üretimde Dynamics 365 for Finance and Operations

Sektörü bekleyen 6 yeni trendin değerlendirildiği 2019 Üretim Trendleri Raporu, üretim sektöründe önemli değişimlerin başladığını gösteriyor. Endüstri liderleri, operasyonlarını iyileştirmek, daha iyi ürünler ve deneyimler sunmak için Dynamics 365 for Finance and Operations’dan faydalanarak bu değişimi yakalayabilir. 

Yeni nesil gelişmiş teknolojiler, üretimi yüksek derecede bağlı, akıllı ve daha verimli bir endüstriye dönüştürüyor. Böylece üreticiler de yalnızca üretici olmanın ötesine geçerek bir ürünün tüm yaşam döngüsünde bağlantı sağlayan aracı durumuna geliyor. Buradan yola çıkarak Microsoft tarafından hazırlanan 2019 Üretim Trendleri Raporu, üretim sektöründeki 6 yeni trendi değerlendirerek üreticilerin daha akıllı operasyonlar tasarlamalarına ve iş hızlarını artırmalarına yardımcı olacak iç görüler sunuyor.

Raporda değerlendirilen trendler ve bu trendleri destekleyen rakamsal verilerden öne çıkanlar şöyle:

  • Şirketlerin modern teknolojiye yatırım yapması ve yeni iş modellerini uygulamalarına bağlı olarak, IT sistemleri operasyonel teknolojilerle birleşiyor. Nesnelerin İnterneti cihazlarının sayısının 2021’e kadar 36,13 milyara ulaşması bekleniyor. 2018-2020 yılları arasında işbirlikçi robot satışının yüzde 159 artacağı öngörülüyor.
  • Üreticilerin ürün modellerinden hizmet modellerine geçiş yapması, müşterilerine daha fazla esneklikle birlikte daha çok seçenek sunuyor. 2021 yılına kadar G2000 üreticilerinin yüzde 20’si geniş ölçekli süreçleri otomatikleştirmek için Nesnelerin İnterneti, blockchain ve makine öğrenimi gibi teknolojileri kullanacak. 2017’de gig ekonomisinde çalışanların sayısı 3,9 milyondu; bu sayının 2021’e kadar 9,2 milyona ulaşması bekleniyor.
  • Yapay Zekâ ve makine öğrenimi gibi bağlı akıllı teknolojiler, yeni bir akıllı üretim türü oluşturuyor. Şu anda işletmelerin yüzde 23’ü blockchain teknolojisi kullanıyor. Yapay Zekâ 2021 yılına kadar işletmelere 2,9 trilyon dolar kazandıracak.
  • Gelişen teknoloji üretim süreçlerini ve çalışanları daha iyi bir şekilde desteklemek ve yeni, inovatif ürünler oluşturmak için yeni fırsatlar doğuruyor. ABD’li üreticilerin üçte ikisi belirli bir kapasitede 3D yazıcıları kullandığını belirtiyor. 2025 yılına kadar robotik sistemler için yapılan harcamalar 67 milyar dolara ulaşacak.
  • Yeni jenerasyondan iyi eğitimli çalışanlar, işletmeleri önceliklerini düşünmeleri için zorluyor. İş gücü değişiyor ve çeşitlilik giderek artıyor. 2024 yılına kadar sektörde yaklaşık 750 bin veri bilimciye ihtiyaç duyulacağı öngörülüyor, ancak tahminlere göre iş gücündeki veri bilimcilerin sayısı 450 bin civarında kalacak.
  • Çalışma ortamlarındaki kutuplaşma ve politikleşme, kuruluşların gelecek için plan yapmasını zorlaştırıyor. Tüketicilerin yüzde 66’sı markaların sosyal ve politik olaylar karşısında bir duruş sergilemesinin önemli olduğunu düşünüyor. İş liderlerinin yüzde 49’u bugün 3 yıl öncesine göre daha fazla belirsizlikle karşı karşıya kaldıklarını belirtiyor.

 

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations değişen beklentilere yanıt sunuyor

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, bu değişim sürecinde işletmelere daha etkili kararlar almaları, süreçlerini dönüştürmeleri ve büyümelerini hızlandırmaları için gerekli araçları sunuyor. Dynamics 365 for Finance and Operation, işletmelere çözüm ortaklarının özel çözümleriyle genişletilebilen endüstriye özel operasyonel iş süreçlerini yönetme imkânı sunan bir dizi uyarlanabilir ERP özelliği, İş Zekası, altyapı, bilişim ve veritabanı servislerini tek bir çözümde bir araya getiriyor. İşletmelere özel ihtiyaçlarını destekleyebilecek ve altyapı yönetimi zorunluluğu olmadan değişen iş ortamlarına hızla uyum sağlayabilecek bir çözüm sağlıyor.

İş hızını artırmak için tasarlanan Dynamics 365 for Finance and Operation, kanıtlanmış metodolojiler ve güçlü uygulamalarla iş süreçlerini daha hızlı dönüştürüyor ve işletmelere bulut teknolojisi esnekliği sunarak zaman ve mekândan bağımsız çalışma olanağı sağlıyor.

Dynamics 365 for Finance and Operations ile,

  • Dijital fabrikalarınızı güçlendirebilirsiniz: Çalışma ortamlarının otomasyon ve Yapay Zeka ile yenilenmesi verimliliği artırıyor.
  • Bağlantılı ürünleri kazanca dönüştürebilirsiniz: Akıllı işletme uygulamalarıyla dijital ürün ve hizmetlerden edinilen kazancı yükseltiyor.
  • Akıllı değer zincirleri oluşturabilirsiniz: Güvenli ve akıllı ileri ve bulut teknolojilerle yeni pazarlar oluşturmayı sağlıyor.

Finans yönetimi ve operasyonları birleştirerek çalışanlara hızlı ve bilgiye dayalı karar alma imkânı sunan Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations ile kurumlar, operasyonlarını daha verimli bir şekilde yürütebiliyor, değişen pazar taleplerine hızla uyum sağlarken daha hızlı büyüyebiliyor.