Pargesoft Genel Müdürü Kaan Altunterim, yerel mevzuata ve pazar dinamiklerine hakim bir çözüm ortağının ERP projelerinde sağladığı faydaları anlattı.

İş dünyasında doğru sonuçlara ulaşmak için, şirketler ve birlikte çalıştıkları çözüm ortakları arasında güçlü bir uyum ve senkronizasyona ihtiyaç var. İhtiyaçları anlayan, uygun çözümler üreten, proaktif çalışabilen çözüm ortakları, işletmelerin iş süreçlerini eksiksiz tamamlamalarını sağladığı gibi, büyüme yolunda da en önemli destekçi haline geliyor.

Yöneticiler şirketin faaliyetleri için doğru ürün ve hizmetleri tercih ederken ne kadar ince eleyip sık dokuyorsa, çözüm ortağını seçerken de bir o kadar titizlik göstermeli. Sizi anlamayan, ülkenizin bulunduğu şartları ve regülasyonları tanımayan bir çözüm ortağı, sunduğu hizmetleri firmanız özelinde lokalleştiremeyeceği için, bu durum uyumsuz bir parçayı yapboza, yani iş süreçlerinize dahil etmek gibi olacaktır.

Farklı kültürler farklı sorumluluklar getiriyor

Global bir çözüm ortağı yerel yapıya hakim değilse, bölgenin kültürünü, hassasiyetlerini yeterince bilmiyorsa, müşterisi olan şirketlere sunacağı hizmetin sürekliliği aksayacak ve hatta durma noktasına gelecektir. Örneğin Hindistan, iş ortamı olarak dünyanın en karmaşık yapılarından birine sahiptir. Burada faaliyet gösteren şirketlerin çoğunluğu, doğru çözüm ortağıyla çalışmadıkları için dolandırıcılıktan etkilendiklerini resmi kayıtlarda bildirmiş durumdadır. Bu bölgede yerel ortaklar, tecrübe ve bilgi birikimleriyle en etkin ve hatasız çalışma şekline hakim oldukları için, çalışmalarını Hindistan’da sürdüren şirketlerin ilk tercihi haline geldiler. Bölgeyi tanımak, ortaya çıkabilecek olumsuzlukları bilmek, proaktif çözümler üretmek, günümüzde çözüm ortakları için olmazsa olmaz bir disiplin halini aldı. Global firmalar bu anlamda ne kadar çaba sarf ederse etsin, sizinle aynı havayı soluyan bir çözüm ortağı kadar ülkenin iç dinamiklerine hakim olamıyorlar.

Ülkenin vergi ve muhasebe mevzuatına uyumluluk şart

Türkiye gerek siyasi gerek ekonomik anlamda pek çok süreci yaşadığı gibi, halihazırda da yeni bir dönemden geçiyor. Global bir çözüm ortağıyla çalışırken, ülke içindeki pek çok hareketliliğin ardından onları uyarmanız ve güncellenen/değişen mevzuat hakkında eksiksiz bilgiye sahip olmanız gerekir. Örneğin Türkiye’nin vergi ve muhasebe mevzuatı, İngiliz ya da Amerikalı bir çözüm ortağı için oldukça zor bir karmaşa oluşturur. Oysa yerel çözüm ortağınız için bu mevzuat, her gün ve her an bizzat tecrübe edilen prosedürler bütünüdür.

Pargesoft olarak Microsoft Dynamics çözümlerinin yerelleştirilmesi noktasındaki faaliyetlerimize, ERP sistemlerini Türkiye’deki vergi ve muhasebe mevzuatına uygun hale getirerek başladık. 2007’de yerelleştirme çalışmalarımıza bordro çözümlerini de ekleyerek müşterilerimizin Microsoft Dynamics ürünlerini ülkenin iç dinamiklerine ve regülasyonlarına adapte edilmiş bir şekilde kullanabilmesini sağladık. Bugün itibariyle denetim ve danışmanlık endüstrisindeki en büyük dört denetim firmasından üçü Pargesoft’un müşterisi konumunda. Pargesoft’un yerelleştirdiği ve mevzuata sürekli olarak adapte etmeye devam ettiği ERP çözümlerini kullanıyorlar. 15 yılı aşkın tecrübemizle güncel mevzuatları takip ederek Microsoft Dynamics ürünlerini ülkemizdeki şirketlerin iş süreçlerine dahil ediyor ve müşterilerimizin eksiksiz bir şekilde fayda elde etmelerini sağlıyoruz. Onları sadece kurulum değil, danışmanlık şapkamızla da yönlendiriyor, iş süreçlerine en uygun çözümleri sunuyoruz.