Dynamics 365 F&O İş Birliği

Dynamics 365 F&O İş Birliği ile yüklenen iş akışı, Uygulama Nesne Sunucusu (AOS) üzerinde çalışan bir sistem ve aynı zamanda bir iş süreci olarak tanımlanıyor. İş akışı sistemi, bağımsız iş akışları veya iş süreçleri oluşturmak için gerekli fonksiyonları sağlıyor.

Dynamics 365 F&O İş Birliği

Öte yandan, iş akışı aynı zamanda bir iş sürecini temsil ediyor. Bir görevin kimin tarafından tamamlanacağını, bir kararın kimin tarafından verileceğini veya bir belgenin kimin tarafından onaylanacağını göstererek, ilgili belgenin sistem üzerinde nasıl aktığını veya taşındığını tanımlıyor.

İş akışı kullanan şirketler, satınalma talepleri ya da gider raporları gibi belirli belgelerin nasıl işlendiğini tanımlayarak daha tutarlı süreçlere sahip oluyor. İş akışı sistemini kullanarak, belgelerin tutarlı ve verimli şekilde işlenmesini ve onaylanmasını sağlamak mümkün oluyor. İş akışı örneklerinin mevcut durumunu, geçmişini ve performans ölçülerini takip eden ekipler için süreç görünürlüğü artıyor. Böylece verimliliği yükseltmek için hangi değişikliklerin yapılacağı kolaylıkla tespit edilebiliyor.

Satıcı Portali

Satıcı Portali, Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations ile elektronik veri alışverişi (EDI) entegrasyonu olmayan satıcılar için tasarlandı. Satıcıların, satınalma siparişleri (PO’lar), faturalar, konsinye stok bilgileri ve teklif talepleri (RFQ’lar) ile çalışmasına olanak tanıyor. Bu modül, ayrıca satıcı ana verilerinin bir bölümüne erişebilmelerini kolaylaştırıyor. Satıcı portali ile online ortamda ihale oluşturarak tedarikçilerden teklifler alınabiliyor ve teklif karşılaştırma yapısı ile kazanan teklif belirlenebiliyor.