Bordro Çözümü

Şirkette çalışan sayısı arttıkça, her bir çalışanın aylık süreçlerini takip etmek de zor ve zahmetli hale geliyor. Bordro bu süreçlerin başında yer almakta. Çalışanların her ay bordrosunun hazırlanması, yeni işe başlayan çalışanın kartının açılması, kesinti ve ek gelirlerin belirlenmesi İK departmanının manuel olarak üstesinden gelemeyeceği bir hal alıyor.

Pargesoft ERP çözüm ailesinin bir parçası olan Bordro ile her bir çalışanın işe girişinden işten çıkışına kadar devam eden tüm süreç tek platform üzerinden yürüyor. Bu süreçlerde puantaj aktarımı, çalışan kartlarının açılması, çalışan kartlarında kişisel bilgilerden iş yeri bilgilerine kadar bütün bilgileri saklı tutuluyor. İstenirse eski iş yeri bilgileri de saklanabiliyor. Puantaj yaparken bütün günlük çalışmalar, fazla mesailer, ek gelirler, kesintiler, özel sigortalar, kullanıcıya tek bir ekran üzerinden sunuluyor. Benzer şekilde, devlet tarafından sıklıkla güncellenen ve takip gerektiren teşvikleri de Bordro çözümü üzerinden takip edilebiliyor.

Bordro

Bulut-IK İnsan Kaynakları

Bulut-IK İnsan Kaynakları platformunu bulut sistemi üzerinde yapılandırarak her boyuttaki şirket için mükemmel bir çözüm haline getirdik. Bu çalışmaları yürütürken, esneklik ve performanstan ödün vermedik, ancak maliyet ve karmaşıklığı ortadan kaldırdık. detaylı bilgi için ->

bordro çözümü

Kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giriş yapan her personel, gerekli bilgileri doldurduktan sonra bordrosunu bu ekrandan görüntüleyebiliyor. Çalışanların e-Bildirgesini oluşturma, banka disketini yaratma gibi aşamalar Bordro çözümüyle gerçekleştiriliyor. İşten çıkışı olan personelin kıdem, ihbar tazminatları ve kalan yıllık iznine ilişkin ücretler otomatik olarak hesaplanıyor. Raporlamalar, muhasebe aktarımı, muhasebe fişinin oluşturulması işlemleri de programla entegre biçimde sağlanıyor.

Pargesoft Bordro çözümünün modüler yapısı sayesinde, özellikle danışmanlık şirketleri kendi raporlarını istedikleri şekilde tasarlayabiliyor. Böylelikle çözüm ortağı ya da satıcıya bağlı kalmaksızın, istenen alanlarda, istenen raporlar şirket tarafından hızlı ve kolay biçimde oluşturulabiliyor.

Bordro süreçleri internete taşınıyor

Her çalışanın kendi bordrosunu görmesi ve onaylaması yasal bir zorunluluk. Buna karşın yüzlerce, hatta binlerce kişinin çalıştığı büyük ölçekli şirketlerde her bir çalışana bordrosunu tek tek postayla göndermek çok uzun ve zahmetli bir süreç. Bordroda olası bir sorun ortaya çıktığında, İK departmanındaki ekibe erişmek ve sorun bildirmek her zaman mümkün olmayabiliyor.

Pargesoft Bordro, web üzerinden sunduğu platform sayesinde şirket çalışanlarının her an, her yerden internete bağlanıp kendi kullanıcı adı ve şifre bilgileriyle sisteme girmesine olanak tanıyor. Böylelikle bordrolar web üzerinden görüntüleniyor ve onaylanıyor. Bordroda sorun varsa, yine aynı sistem üzerinden personel kendi yöneticisine talep oluşturuyor ve ardından onay sürecini takip edebiliyor. Ofisten merkeze ulaşmaya gerek kalmıyor.

Herkesin kendi ücretini, hesap pusulasını görüntüleyebildiği web portalde, firma yetkilileri de icmalleri toplu şekilde görüntülüyor. Benzer şekilde, maaş bordroları e-posta aracılığıyla, yüksek güvenlikle şifrelenmiş bir PDF olarak da çalışanlara sunulabiliyor.

Dynamics 365 BC bordro çözümü