Kişisel Verilerin Korunması

Web Sitesi Ziyaretçisi/Çerez Aydınlatma Metni

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) göre Parge Yazılım Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi (“Bundan sonra ‘PARGESOFT’ olarak anılacaktır.”) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle PARGESOFT olarak tanımlanmaktadır. Kanunun “Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10’ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek amacıyla PARGESOFT hazırlanmıştır.

Tanımlar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre:

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi

Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11’inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü;

ifade eder.

İlgili Kişi: [https://www.pargesoft.com.tr/] alan adlı web sitemizi ziyaret ettiğiniz için çerezler ve farklı tanımlayıcılarla bazı kişisel verilerini işlediğimiz siz, Kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız.

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan [PARGESOFT] veri sorumlusudur.

ÇEREZLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME;

Bununla birlikte sitemizde çerezler vasıtasıyla birtakım kişisel verilerinizi işliyoruz.

Çerezler (cookies), reklam kimlikleri ve web tanımlayıcıları gibi teknolojileri (bu teknolojilerin tamamı “Çerez” olarak ifade edilecektir) ifade etmektedir.

Çerez (Cookie) Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler kullanıcının ve cihazının tanınmasına, kullanıcının tercihleri ve geçmiş işlemleriyle ilgili bazı bilgilerin depolanmasını sağlar. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.

Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için https://www.aboutcookies.org/ ve https://www.allaboutcookies.org/ adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

Çerezler Vasıtasıyla Kişisel Verilerin Elde Edilmesi

Web sitemizi ilk ziyaret edişinizde size çerez tercihlerinize ilişkin bir ekran sunulur. Bu ekranda kullanımına izin verdiğiniz çerezler uyarınca ilgili çerezler tarayıcınıza/cihazınıza depolanır. Çerezlerin her biri genellikle aşağıdaki unsurları içerir:

 • Çerezin gönderildiği sunucu,
 • Çerezin önceden belirlenmiş olan kullanım ömrü,
 • Genellikle rastgele oluşturulmuş benzersiz bir tanımlayıcı değer/numara (çerezi gönderen web sitesi sunucusu, sayfalar arasında gezindiğinizde sizi tanımak için bu değeri kullanır).

Çerezler vasıtasıyla veriler tamamen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları bakımından sınıflandırılabilir:

 • Sahibine göre çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesi tarafından cihazınıza yerleştirilen birinci taraf çerezleri ve üçüncü taraflarca sunulan üçüncü taraf çerezleri kullanılmaktadır. Birinci çerezleri, PARGESOFT tarafından sunulurken, üçüncü taraf çerezleri hizmet alınan veya iş ortağı olan farklı firmalarca sunulmaktadır.
 • Kullanım ömrüne göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin web sitesini terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler önceden belirlenen kullanım ömürleri boyunca ziyaretçilerin cihazlarında saklanmakta ve bir sonraki ziyaretinde ziyaretçiyi ve ziyaretçinin tercihlerini hatırlamak amacıyla kullanılır.
 • Kullanım amaçlarına göre, sitede kesinlikle gerekli olan çerezler, analitik çerezler ve hedefleme/reklam çerezleri kullanılmaktadır.

Çerezler Vasıtasıyla Toplanan Veriler, Kullanım Amaçları Ve Hukuki Sebepleri

Çerezler aracılığıyla, kullandığınız tarayıcı ve işletim sistemi, IP adresi, kullanıcı ID, ziyaretinizin tarihi ve saati, erişim durumu, web sitesindeki özelliklerin kullanımı, girdiğiniz arama ifadeleri, web sitemizi ne sıklıkta ziyaret ettiğiniz, dil tercihleriniz, sayfalarda gerçekleştirdiğiniz işlemler dahil kullanıcı işlem kayıtlarına ilişkin veriler toplanmakta ve işlenmektedir.

Çerezler, web sitemizi ziyaretinizin ve buradaki deneyiminizin stabil bir şekilde gerçekleştirilmesinin ve bir sonraki kullanımınızda bilgilerinizin hatırlanmasının sağlanması, sitenin işleyişinin ve içeriğinin geliştirilmesi, site kullanımlarının istatistiksel olarak değerlendirilmesi, sitede yer alan içeriğin sizin ve cihazınız için en etkili şekilde sunulması ile kullanıcılara tercih ve kullanım alışkanlıkları doğrultusunda özelleştirilmiş hizmetler ve reklamlar sunulması amaçlarıyla kullanılmaktadır. Çerezler kullanım amaçları ve fonksiyonlarına göre çeşitli kategorilere ayrılmaktadır. Aşağıda kategorilerine göre web sitemizde kullanılan çerezler ile ilgili çerezleri sağlayanlar, çerezler ile kişisel veri aktarılabilecek yabancı ülkeler ve her bir çerez özelinde kullanım amaçlarına ve hukuki sebeplerine yer verilmiştir:

 1. İşlevsel Çerezler

İşlevsel çerezler, web sitesinin içeriğinin sosyal medya platformlarında paylaşılması, geri bildirimlerin toplanması ve diğer üçüncü taraf özellikleri gibi belirli işlevlerin yerine getirilmesine yardımcı olur. İşlevsel çerezler kullanıcıların web sitesindeki tercihlerini hatırlamak amacıyla da kullanılır. Örneğin dil, para birimi tercihi, kullanıcı girişi sırasında aynı tarayıcıdan giriş yapıldığında tekrar giriş bilgilerinin sorulmaması amacıyla kullanılan “beni hatırla” tercihi gibi kullanım tercihlerini kaydedip sonraki ziyaretlerde hatırlanmasını sağlar. İşlevsel çerezler vasıtasıyla işlenen kişisel veriler, tercihlerin hatırlanması ve müşteri deneyiminin iyileştirilmesi amaçlarıyla, KVKK Md.5/1’de öngörülen açık rızanıza istinaden işlenmektedir. Yurt dışı kaynaklı çerezler ise KVKK Md9/1’de öngörülen açık rızanıza istinaden işlenmekte yurt dışındaki çerez sağlayıcılarla paylaşılmaktadır.

Web sitemizde kullanılan işlevsel çerezler, sağlayıcıları ve kullanım amaçları aşağıdaki şekildedir:

Cookie Tip Süre Açıklama
wp-wpml_current_language 3. Taraf Çerez: WPML Tarayıcı oturum süresi boyunca Ziyaretçinin site lisan tercihi hatırlamak amaçlıdır.
_icl_visitor_lang_js 3. Taraf Çerez: WPML 1 Gün Bu çerez, WPML Dil eklentisi tarafından saklanır. Çerezin amacı, yönlendirilen dili hatırlamaktır.
wpml_browser_redirect_test 3. Taraf Çerez: WPML Tarayıcı oturum süresi boyunca Bu çerez, WPML Dil eklentisi tarafından ayarlanır ve tarayıcıda çerezlerin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini test etmek için kullanılır.
qm-container-width

 

3. Taraf Çerez: QueryMonitor Oturum Süresi Boyunca Web sitemizde sayfalar arasında işlevler sağlamak için kullanılıyor
qm-container-height

 

3. Taraf Çerez: QueryMonitor Oturum Süresi Boyunca Web sitemizde sayfalar arasında işlevler sağlamak için kullanılıyor
cmplz_consenttype 3. Taraf Çerez: Complianz Oturum Süresi Boyunca Hangi çerez başlığının gösterileceğini belirlemek için okunacak
dt_cut_page 3. Taraf Çerez: The7 Theme Tarayıcı oturum süresi boyunca Tema işlevselliği için gerekli çerez
_grecaptcha 3. Taraf Çerez: Google 6 Ay Spam koruması sağlamak için kullanılıyor
wpEmojiSettingsSupports 3. Taraf Çerez: Wordpress Oturum Süresi Boyunca Tarayıcı ayrıntılarını saklamak için
cmplz_preferences 3. Taraf Çerez: Complianz 1 Yıl Çerez izni tercihlerini saklamak için
cmplz_functional 3. Taraf Çerez: Complianz 1 Yıl Çerez izni tercihlerini saklamak için
cmplz_policy_id 3. Taraf Çerez: Complianz 1 Yıl Kabul edilen çerez politikası kimliğini saklamak için
cmplz_banner-status 3. Taraf Çerez: Complianz 1 Yıl Çerez başlığının reddedilmesi durumunda saklanacak
wp-wpml_current_admin_language_* 3. Taraf Çerez: WPML Oturum Süresi Boyunca Dil ayarlarını ve seçimlerini saklamak için
_icl_visitor_lang_js 3. Taraf Çerez: WPML Oturum Süresi Boyunca Dil ayarlarını ve seçimlerini saklamak için
wp-wpml_current_language 3. Taraf Çerez: WPML Oturum Süresi Boyunca Dil ayarlarını ve seçimlerini saklamak için
wpml_browser_redirect_test 3. Taraf Çerez: WPML Oturum Süresi Boyunca Dil ayarlarını ve seçimlerini saklamak için
PHPSESSID 3. Taraf Çerez: PHP Oturum Süresi Boyunca Web sitesinde ve sayfalar arasında işlevler sağlamak için.
wd 3. Taraf Çerez: Facebook 1 Hafta Ekran çözünürlüğünü takip etmek için
sb 3. Taraf Çerez: Facebook 2 Yıl Dolandırıcılığın önlenmesini sağlamak
local_storage_support_test 3. Taraf Çerez: Twitter 2 Yıl Yük dengeleme işlevselliği sağlamak .
sdsc 3. Taraf Çerez: Linkedin Tarayıcı oturum süresi boyunca Yük dengeleme işlevselliği sağlamak .
lms_ads 3. Taraf Çerez: Linkedin 1 Ay Web siteleri arasındaki ziyaretleri depolamak ve izlemek için
li_gc 3. Taraf Çerez: Linkedin 6 Ay Çerez izni tercihlerini saklamak için
BizographicsOptOut 3. Taraf Çerez: Linkedin 2 Yıl Gizlilik tercihlerini saklamak için
linkedin_oauth_ 3. Taraf Çerez: Linkedin Oturum Boyunca Sayfalar arasında işlevler sağlamak için
_js_datr 3. Taraf Çerez: Facebook 2 Yıl Kullanıcı tercihlerini saklamak için
_fbc 3. Taraf Çerez: Facebook 2 Yıl Son ziyareti saklamak için
fbm* 3. Taraf Çerez: Facebook 1 Yıl Hesap ayrıntılarını saklamak için
li_alerts 3. Taraf Çerez: Linkedin 1 Yıl Bir mesajın gösterilip gösterilmediğini saklamak için
bcookie 3. Taraf Çerez: Linkedin 1 Yıl Tarayıcı ayrıntılarını saklamak için
lidc 3. Taraf Çerez: Linkedin 1 Gün Yük dengeleme işlevselliği sağlamak
bscookie 3. Taraf Çerez: Linkedin 1 Yıl Oturum açmış kullanıcıları saklamak için

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Analitik Çerezler

Analitik çerezler kullanıcıların web sitesini nasıl kullandıkları hakkında bilgi toplar. Bu tür çerezler kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek/geliştirmek amacıyla kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler, kullanıcılar tarafından görüntülenen sayfalar, tıklanma sayıları, sayfaları kaydırma hareketleri ve bu sayfalara giriş ve çıkış zamanları gibi bilgileri toplar. Analitik çerezler vasıtasıyla işlenen kişisel veriler, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi ile ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla, KVKK Md.5/1 ile Md9/1’de öngörülen açık rızanıza istinaden işlenmekte yurt dışındaki çerez sağlayıcılarla paylaşılmaktadır.

Web sitemizde kullanılan analitik çerezler, sağlayıcıları ve kullanım amaçları aşağıdaki şekildedir:

Cookie Tip Süre Açıklama
_ga 3. Taraf Çerez: Google 1 Yıl Analytics cihaz bilgisi – Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamaların kullanması için
_gaexp 3. Taraf Çerez: Google 3 Ay AB testleri hakkında bilgileri tutan cookie – Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamaların kullanması için
_gid 3. Taraf Çerez: Google 1 Gün Kullanıcı tanımlama için
_ga_* 3. Taraf Çerez: Google 1 Yıl Bu çerez, Google Analytics tarafından yüklenir. Detaylı bilgi aşağıdadır.
lms_analytics 3. Taraf Çerez: Linkedin 1 Ay Ziyaretçinin kimliğini saklamak ve izlemek için
AnalyticsSyncHistory 3. Taraf Çerez: Linkedin 1 Ay Web siteleri arasındaki ziyaretleri depolamak ve izlemek için

 

 1. Pazarlama Çerezleri

Kullanıcıların ilgi alanlarına göre reklam/kampanyaların sunulması ve pazarlama çalışmalarının etkinliğini ölçmek amacıyla kullanılan çerezlerdir. Pazarlama çerezleri vasıtasıyla işlenen kişisel veriler, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi ve reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, KVKK Md.5/1 ile Md9/1’de öngörülen açık rızanıza istinaden işlenmekte yurt dışındaki çerez sağlayıcılarla paylaşılmaktadır.

Web sitemizde kullanılan pazarlama çerezleri, sağlayıcıları ve kullanım amaçları aşağıdaki şekildedir:

Cookie Tip Süre Açıklama
VISITOR_INFO1_LIVE 3. Taraf Çerez: Youtube 6 Ay Bu çerez Youtube tarafından ayarlanmıştır. Bir web sitesine yerleştirilmiş YouTube videolarının bilgilerini izlemek için kullanılır.
YSC 3. Taraf Çerez: Youtube Oturum Süresi Boyunca Bu çerezler Youtube tarafından ayarlanır ve gömülü videoların görüntülemelerini izlemek için kullanılır.
GPS 3. Taraf Çerez: Youtube Oturum Süresi Boyunca Bu çerez Youtube tarafından belirlenir ve kullanıcıları coğrafi konumlarına göre izlemek için benzersiz bir kimlik kaydeder.
PREF 3. Taraf Çerez: Youtube 8 Ay YouTube Music için bu tercihler ses düzeyi, tekrarlama modu ve otomatik çalmayı içerir.
GPS 3. Taraf Çerez: Youtube Oturum Süresi Boyunca Konum verilerini depolamak için
Google Fonts API 3. Taraf Çerez: Google Oturum Süresi Boyunca Google Fonts, web sitemize görünüm ve performans kazandırmayı kolaylaştırmak amacıyla kullanılmaktadır
Google Maps API 3. Taraf Çerez: Google 1 Yıl Google haritalar için “harita görüntüleme” kullanıyoruz
_stgmap 3. Taraf Çerez: ShareThis Oturum Süresi Boyunca En son sosyal gönderileri ve/veya sosyal paylaşım düğmelerini görüntülemek için kullanıyoruz.
_stgmap 3. Taraf Çerez: ShareThis Oturum Süresi Boyunca En son sosyal gönderileri ve/veya sosyal paylaşım düğmelerini görüntülemek için kullanıyoruz.
_stamap 3. Taraf Çerez: ShareThis Oturum Süresi Boyunca En son sosyal gönderileri ve/veya sosyal paylaşım düğmelerini görüntülemek için kullanıyoruz.
stacxiommap 3. Taraf Çerez: ShareThis Oturum Süresi Boyunca En son sosyal gönderileri ve/veya sosyal paylaşım düğmelerini görüntülemek için kullanıyoruz.
stdlxmap 3. Taraf Çerez: ShareThis Oturum Süresi Boyunca En son sosyal gönderileri ve/veya sosyal paylaşım düğmelerini görüntülemek için kullanıyoruz.
__uset 3. Taraf Çerez: ShareThis Oturum Süresi Boyunca En son sosyal gönderileri ve/veya sosyal paylaşım düğmelerini görüntülemek için kullanıyoruz.
uset 3. Taraf Çerez: ShareThis Oturum Süresi Boyunca En son sosyal gönderileri ve/veya sosyal paylaşım düğmelerini görüntülemek için kullanıyoruz.
__stid 3. Taraf Çerez: ShareThis Oturum Süresi Boyunca En son sosyal gönderileri ve/veya sosyal paylaşım düğmelerini görüntülemek için kullanıyoruz.
__uset 3. Taraf Çerez: ShareThis Oturum Süresi Boyunca En son sosyal gönderileri ve/veya sosyal paylaşım düğmelerini görüntülemek için kullanıyoruz.
__uset 3.Taraf Çerez: Facebook Oturum Süresi Boyunca En son sosyal gönderileri ve/veya sosyal paylaşım düğmelerini görüntülemek için kullanıyoruz.
__uset 3.Taraf Çerez: Facebook Oturum Süresi Boyunca En son sosyal gönderileri ve/veya sosyal paylaşım düğmelerini görüntülemek için kullanıyoruz.
xs 3.Taraf Çerez: Facebook 3 Ay Benzersiz bir oturum kimliğini saklamak için
fr 3.Taraf Çerez: Facebook 3 Ay Reklam dağıtımını veya yeniden hedeflemeyi sağlamak
act 3.Taraf Çerez: Facebook 3 Ay Oturum açmış kullanıcıları saklamak için
_fbp 3.Taraf Çerez: Facebook 3 Ay Web siteleri arasındaki ziyaretleri depolamak ve izlemek için .
datr 3.Taraf Çerez: Facebook 2 Yıl Dolandırıcılığın önlenmesini sağlamak
c_user 3.Taraf Çerez: Facebook 1 Ay Benzersiz bir kullanıcı kimliğini saklamak için
csm 3.Taraf Çerez: Facebook 3 Ay Benzersiz bir kullanıcı kimliğini saklamak için
actppresence 3.Taraf Çerez: Facebook Tarayıcı oturum süresi boyunca Tarayıcı sekmesinin etkin olup olmadığını saklamak ve izlemek için
*_fbm_ 3.Taraf Çerez: Facebook 1 Yıl Hesap ayrıntılarını saklamak için
metrics_token 3.Taraf Çerez: Twitter 2 Yıl Kullanıcının gömülü içeriği görüp görmediğini saklamak için
_guid 3.Taraf Çerez: Linkedin 3 Ay Ziyaretçinin kimliğini saklamak ve izlemek için
li-oatml 3.Taraf Çerez: Linkedin 1 Ay Reklam dağıtımını veya yeniden hedeflemeyi sağlamak
li_sugr 3.Taraf Çerez: Linkedin 3 Ay Ziyaretçinin kimliğini saklamak ve izlemek için
UserMatchHistory 3.Taraf Çerez: Linkedin 3 Ay Reklam dağıtımını veya yeniden hedeflemeyi sağlamak
X-LI-IDC 3.Taraf Çerez: Linkedin Oturum Boyunca Sayfalar arasında işlevler sağlamak için

 

Çerezler dışında birtakım kişisel verilerinizi farklı tanımlayıcılar vasıtasıyla işleyebilmekteyiz. Sitemizde gezintiniz ve işlemleriniz süresince farklı kişisel verilerinizi kayıt altına alabileceğiz. Aşağıda  kişisel verilerinizle ilgili olarak faaliyet bazlı bir şekilde bilgilendirileceksiniz. Belirtilen süreç başlıklarında yer alan süreçlerde yer alıyorsanız, başlıklara tıklayarak işlenen kişisel verilerinizle ilgili detaylı bilgiye erişebilirsiniz.

Web sitemizi sadece ziyaret etmeniz halinde;

 • İşlem Güvenliği (Bağlantı Zamanı, Bağlantı Bitiş Zamanı, IP Adresi, Kullanılan IP Protokolü ve Aktarılan Veri Miktarı) bilgileriniz
  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacı ile
   • KVKK Md.5/2a’daki kanunlarda açıkça öngörülmesi şartına uyarınca (5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da Yer Sağlayıcının Sorumluluğu (Madde 5) hükmüne istinaden) tarafımızca işlenmektedir.

 

Kişisel verileri toplama yöntemleri

Kişisel verileriniz, web sitemizi ziyaret etmeniz yoluyla otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu:

 • Ihlamurkuyu Mah. Gümüşsuyu Cad. Meral Plaza No:5 K:9 Ümraniye / IHLAMUR adresine yazılı olarak:
 • parge@hs01.kep.tr kep adresine, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
 • kvkk@pargesoft.com e-posta adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

PARGESOFT, kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar.

Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ“inden ulaşabilirsiniz.