İnsanlı Güvenlik ve Temizlik Hizmetleri Yönetimi

Personel ve proje sayısının binlerle ifade edildiği İnsanlı Güvenlik ve Temizlik Hizmetleri Yönetimi sektöründe, temel ERP hizmetlerinin ötesinde sektöre özgü çözümlere ihtiyaç duyuluyor. On binlerce personelin, binlerce projeye atanması, tüm bu personelin vardiyalarının ayarlanması, proje yöneticilerinin planlanması ve güvenlik elemanı, temizlik elemanı, resepsiyon sorumlusu ya da vardiya amiri gibi farklı maliyet kademelerinde olan insan kaynağının en doğru görevlere yerleştirilmesini elle yapmak mümkün değil. Üstelik kontrat ve hizmet verilen lokasyon sayısı arttıkça, hizmet ekiplerinin planlanması ve uygulamaya alınması çok zahmetli ve insan hatasına karşı son derece savunmasız bir sürece dönüşüyor.

Pargesoft, Microsoft Dynamics NAV altyapısı üzerine geliştirdiği sektörel çözümüyle insanlı güvenlik ve temizlik hizmetleri sektörünün tüm ihtiyaçlarına en etkili yanıtı veriyor. Pargesoft çözümüyle en doğru insan kaynağı, en doğru lokasyon dağılımı ve en verimli vardiya planıyla projelere otomatik olarak yerleştiriliyor.

İnsanlı Güvenlik ve Temizlik Hizmetleri Yönetimi
İnsanlı Güvenlik ve Temizlik Hizmetleri Yönetimi

Proje süresi boyunca her türlü verinin tek bir sistem üzerinde tutulması sayesinde, yapılan tüm çalışmalar kolayca kayıt altına alınıyor. Hangi vardiyada kimlerin çalıştığı belirleniyor. Hastalık gibi plan dışı çalışamama durumunda, yeni görevlendirmeler sistem üzerinden hızla yapılıyor ve diğer projelerin yöneticilerine yapılacak transfer talepleri şeffaf ve verimli biçimde gerçekleştirilebiliyor.

Personel ve proje sayısının çok yüksek olduğu, üstelik vardiyalı çalışma gibi detaylı işlemlerin yer aldığı insanlı güvenlik ve temizlik hizmetleri sektörü, Pargesoft ERP çözümleriyle hızlı, verimli ve hatasız işliyor. Tüm operasyonel verilerin sistem üzerinde kaydedilmesi sayesinde, Pargesoft İnsanlı Güvenlik/Temizlik Hizmetleri Yönetimi çözümü projelerin kârlılığını isabetli analiz ederek katma değer sağlıyor.

“Pargesoft uzun yıllardır çalıştığımız bir firma. Çalışma kısmında gerçekten partner olarak çalıştığımız ve rahat iletişim kurduğumuz bizimle birlikte yatıp kalkan bize destekte gerçekten sınır tanımayan bir firma. O neden Pargesoft’u seviyor ve çalışmaya devam ediyoruz.” Berk İNAĞ

detaylar için

Tepe güvenlik ERP ve Bordrolama Projesi

Tek tuşla detaylı faturalar alınıyor

Çok sayıda projenin olması, kontratların yönetimini de zor ve zahmetli bir hâle getiriyor. Binlerce projenin olduğu büyük özel güvenlik ve temizlik şirketlerinde, faturalandırma süreçleri ayrı bir ekibin günler süren mesaisini gerektiriyor.

Pargesoft İnsanlı Güvenlik/Temizlik Hizmetleri Yönetimi çözümünün kalbinde bir kontrat yönetimi modülü bulunuyor. Böylelikle projelerin fatura önerileri ve fatura detayları, sistem tarafından otomatik oluşturuluyor. Bu faturalar daha sonra anlaşmaya uygun şekilde proforma fatura olarak müşteri onayına gönderiliyor ya da doğrudan kesiliyor. Böylece faturalama süreçleri “tek tuşla” çözülüyor.

Özel güvenlik ve temizlik işinde kritik önem taşıyan bordro modülü, proje vardiya çizelgeleme modülüyle entegre çalışıyor. Dolayısıyla bordro puantajları proje modülünden besleniyor. Sözgelimi bir personel aynı bordro döneminde iki ya da daha fazla projede çalıştıysa, o personelin maliyeti projelere çalışması nispetinde dağıtılabiliyor. Böylelikle proje maliyet muhasebesi yönetiminde büyük bir avantaj elde ediliyor.

İnsanlı Güvenlik ve Temizlik Hizmetleri Yönetimi
İnsanlı Güvenlik ve Temizlik Hizmetleri Yönetimi Yasal Düzenleme

Güvenlik temizlik hizmetleri şirketlerinin proje maliyetleri, mavi yaka güvenlik personeliyle bitmiyor. Sabit ve değişken olarak ortaya çıkan, tüketime tabi faturalandırılan pek çok ek kaynak kullanılıyor. Yemek, yol yardımı gibi değişkenler, vardiya ve kişiye göre faturalanıyor. Verilen ek hizmetler ve kullanılan ek kaynaklar, kontratta tanımlanan fiyatlamalarla harcandığı oranda faturaya yansıtılabiliyor. Sektöre özgü pek çok parametre böylelikle kolayca yönetiliyor.

Yasal düzenlemeleri destekliyor

Güvenlik konusu özel yasal düzenlemelerle çerçevelendiği için, personelin işe başvurusu ve çalışması sırasında bağlayıcı pek çok süreç bulunuyor. Personelin alması gereken ruhsat ve izinler, görev başı yaptığında yükümlü olduğu bildirimler ERP sistemi üzerinden takip edilebiliyor. Pargesoft İnsanlı Güvenlik/Temizlik Hizmetleri Yönetimi çözümüyle, sektörün uçtan uca tüm ihtiyaçları karşılanıyor.