Dış Ticaret   Antrepo Yönetimi

İthalat süreçlerinin çok aşamalı yapısı, dış ticaret faaliyetleri bulunan şirketler için parti bazlı kârlılık ve maliyet takibini zorlaştırıyor. Geleneksel ERP çözümlerinde bir partinin anlık durumunun takibi; stok sahasında, finansal ya da kurumsal bir kaynağa dönüştükten sonra başlıyor.

Pargesoft’un ithalat yapan şirketlerin ihtiyaçlarını gözeterek geliştirdiği Dış Ticaret Çözümü, ticari süreci satın alma ihtiyacının ortaya çıkması ve talebin gelmesiyle başlatıyor. Bu teklifin siparişe dönüştürülmesi anından itibaren, tedarikçi firmanın devreye girmesiyle hızlanan süreçlerde tüm ticaretin parti bazında anlık takibi mümkün hale geliyor.

Dış Ticaret / Antrepo Yönetimi

Bürosit erp projesi

Ayrıca madde, müşteri, tedarikçi ve muhasebe kayıtlarında tüm veri ve işlemlerin boyut mantığı ile sorgulanabilir olması, departmanların farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında raporlama için harcadıkları zamanı tasarruf etmelerini sağladı.

Başarının hikayesinin devamı için…

Pargesoft Dış Ticaret Çözümü, satın alma siparişinin tedarikçi tarafındaki durumunu “üretimde, yüklemeye hazır, yüklendi” gibi anlık bilgilerle görüntülüyor.

Üstelik, tedarik ile başlayan ve teslimata kadar devam eden süreçle ilgili nakliye, sigorta ve diğer tüm masraflar; ticareti yapılan ürünlerin maliyetine dahil edilebiliyor. Burada şirketin süreçlerine özgü belirlenen dağıtım anahtarlarıyla eklenen masraflar; ithalat partisi bazında gerçek maliyeti ortaya çıkarıyor. Böylelikle şirketler, parti bazlı kârlılık ve maliyetlerini çok daha etkin biçimde yönetebiliyor.

Dış Ticaret Antrepo Yönetimi

Dış Ticaret ve Antrepo Yönetimi

Antrepodaki ürün ve hammaddeler üzerinde tam kontrol

İthal edilen ürünlerin, yurt içinde gerçek ihtiyaç anına kadar tedarik sürecindeki varlığını koruması için kullanılan antrepolarda bekleyen ürün ve hammaddeler resmi envanter statüsüne sahip olmuyor. Buna karşın, ithalatçı firmaların lojistik ve satış birimleri, antrepodaki tüm malların operasyonel takibini ve yönetimini sağlamaya ihtiyaç duyuyor.

Pargesoft’un geliştirdiği Antrepo çözümü, antrepodaki bir malın girişinin hangi iş emri ve satın alma siparişiyle yapıldığının takibiyle başlayan süreçte etkin bir yönetim sağlıyor.

Antrepo mevcudunun izlendiği çözüm ile, antrepoya ilişkin talepler ilgili stok modülleriyle ilişkilendirilerek yönetiliyor. Antrepo masrafları ise burada depolanan ürünlere doğru dağıtım anahtarlarıyla yansıtılıyor. Böylelikle bütün operasyonel maliyetler birbiriyle ilişkilendirilerek katma değerli bir süreç yönetimi sağlanıyor.

Öte yandan, antrepoda depolanan ürün, yurt içinde şirket stoklarına alınana kadar ithal edilmiş döviz cinsinden değerlenmeye devam ediyor. Örneğin Euro ile alınmış bir ürün, millileşinceye dek değerini Euro olarak koruyor. Antrepo kullanımında oluşan döviz farkının takibini sağlamak şirketler için yönetimi zor bir süreç oluşturuyor.

Pargesoft Antrepo Çözümü bu değerlemeyi otomatik yaparak, ortaya çıkan maliyeti “döviz bazlı değerlenmiş maliyetler” şeklinde takip etmeyi kolaylaştırıyor.