Okul Yönetimi Çözümü

Pargesoft’un eğitim sektörünün ihtiyaçlarını baz alarak geliştirdiği Okul Yönetimi çözümü; öğrenci ve veli adayının kaydıyla başlayarak, mezuniyete kadar uzanan süreçte akademik program dışında kalan tüm ERP ihtiyaçlarını merkezi bir platform üzerinde karşılıyor.

Türkiye’de özel okulculuğun hızlı büyümesi, eğitim kuruluşlarının standart süreçlerinin içine ticari hedeflerin dahil olmasını beraberinde getiriyor. Farklı ilçelerde, farklı şehirlerde konumlanan, çok kampüslü ve çok şubeli okulların yönetimi güçlü ve uçtan uca entegre bir ERP sistemi gerektiriyor. Eğitim hizmetlerini akademik çalışmalarıyla zirveye taşıyan okullar; bu hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi için arka planda her ihtiyaca uygun ve esnek bir kurumsal kaynak planlama çözümü arıyor.

Okul Yönetimi Çözümü
Okul yönetimi

Pargesoft’un eğitim sektörünün ihtiyaçlarını baz alarak geliştirdiği Okul Yönetimi çözümü; öğrenci ve veli adayının kaydıyla başlayarak, mezuniyete kadar uzanan süreçte akademik program dışında kalan tüm ERP ihtiyaçlarını merkezi bir platform üzerinde karşılıyor. Yeni kayıtlar için finansal öngörülerin belirlenmesi, ödeme planlarının oluşturulması ve fatura kesimi gibi tüm finansal operasyonel çalışmalar Pargesoft’un sistemi üzerinde işliyor. Kayıt yönetimi, sözleşme yönetimi ve faturalama yönetimi gibi okullara özgü aşamaların ERP üzerinden çözülmesi; eğitim kurumlarının kurumsal iş süreçlerinde benzersiz bir yönetim kolaylığı sağlıyor.

Velilerle etkileşim kolaylaşıyor

Microsoft Dynamics Portal platformu; okul yönetimiyle veli ve öğrenci arasındaki tüm etkileşimlerin daha etkin hâle getirilmesi için ihtiyaç duyulan çözümleri hazır paket şeklinde barındırıyor. Veliler ve öğrencilerle ilgili verilerin şubeler ve kampüsler genelinde tutarlılığını olmasını sağlayan Pargesoft Okul Yönetimi, veri tekrarını ve hatalı veriyi önlüyor. Böylece merkezi sistem üzerinde her zaman verinin tek ve en güncel kopyası tutuluyor.

Doğrudan akademik çalışmalara dokunmayan, ancak okulların her eğitim öğretim yılında yönetmek durumunda olduğu okul kantini, kitap ve üniforma satışları gibi faaliyetler yine aynı ERP sistemi üzerinde yürütülüyor. Velilerin yapacağı ödemeleri kolaylaştırmak için bankayla entegrasyon yapılıyor. Bu sayede okul idaresi, öğrenciye dokunan süreçler üzerinde 360 derecelik net bir görüntü elde ediyor.

Okul Yönetimi Çözümü
Okul Yönetimi Çözümü

MEB teşvikleri tek noktadan takip ediliyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel okullar için sağladığı teşviklerin büyük bir titizlikle takip edilmesi ve yasal düzenlemeler çerçevesinde periyodik olarak teftiş raporlarının sunulması; özel okulların en kritik iş kalemlerinden birini oluşturuyor. Burada yapılacak en ufak bir hatanın bile yasal bağlayıcılığı bulunuyor.

Pargesoft Okul Yönetimi çözümü, Milli Eğitim Bakanlığı’na teşvikle ilgili hak edişlerin faturalanmasını otomatik hâle getiriyor. Böylelikle insan eliyle haftalar süren faturalama işlemleri merkezi sistem üzerinden otomasyonla gerçekleştiriliyor ve insana bağlı hata riski ortadan kaldırılıyor.