PargeSoft

Dynamics 365 Project Operations

Takımlarınızı daha fazla sözleşme imzalamaları, kaynak kullanımını en iyi duruma getirmeleri, proje teslimini hızlandırmaları ve satıştan mali verilere kadar kurumsal görüşler elde etmeleri için güçlendirin.

Dynamics 365 Project Operations

Anlaşma yönetimi deneyimlerini iyileştirme

Kaynak tabanlı maliyetlendirme ve fiyatlandırmayı özelleştirme, Global iş gücünüzü ve döviz kurlarını etkileyen coğrafya ve yerel pazar ekonomisini temel alan sağlam fiyatlandırma ve maliyetlendirme çeşitlerini modelleyin.

Proje odaklı kurumlar için uyarlanmış fırsat yapılarından yararlanma, Müşterilerinizin nakit akışı gereksinimlerini karşılayan uyarlanabilir faturalama modelleri kullanarak projeleriniz için sabit fiyat, zaman ve malzemeli veya elde tutulan tutar türünde sözleşmeler oluşturun.

Anlaşma döngüsünü kısaltma, Üst düzey bir tahmin oluşturduktan sonra, standartlaştırılmış şablonlar kullanarak teklif için ayrıntılı bir tahmin, zamanlama ve parasal değerleri hızlı bir şekilde geliştirin.

Tümleşik bir satış dashboard’uyla potansiyel satışlarınızı yönetme, Kişiselleştirilmiş müşteri etkileşimleri için eyleme dönüştürülebilir görüşler almak için müşteri verilerinizi Dynamics 365 Sales ile yerleşik tümleştirmeyi kullanarak tek bir görünümde birleştirin.

Proje odaklı, karlı bir kurumu yönetin

Takımlarınızı daha fazla sözleşme imzalamaları, kaynak kullanımını en iyi duruma getirmeleri, proje teslimini hızlandırmaları ve satıştan mali verilere kadar kurumsal görüşler elde etmeleri için güçlendirin.

Gelişmiş proje yönetimi özellikleriyle başarıyı destekleme

Proje yöneticilerine başarılı olmaları için gereken araçları sağlama, Dashboard’lar, görev yönetimi, planlama, etkileşimli Gantt şemaları ve iş dökümü yapıları gibi katıştırılmış Microsoft Project özellikleriyle üretkenliği artırın.

Tahmin etme ve projelerinizi etkin bir şekilde izleme, İş gücü, giderler ve malzemeler için doğru tahminler geliştirin ve proje ilerledikçe planlanandan fiiliye, tüketimi izleyin.

Proje yaşam döngüsünde kolayca işbirliği yapın, Farklı işlevlerde görev alan takımlarınızı proje planları, kapsam ve bütçe çevresinde bir araya getirirken aynı zamanda görüşmeleri yakalayın, içerik paylaşın ve uygulamaları kullanın. Tümünü tek bir yerden yapabilirsiniz.

Projenizi temel görüşlerle uyarlama, Projelerinizin nasıl bir eğilim gösterdiğini anlamak ve ilerleyişi düzeltmek için zamanında verilen kararları desteklemek için yerleşik görüşlerden yararlanın.

Dynamics 365 Project Operations
Microsoft

Dynamics 365 Project Operations ile
daha iyi anlaşma yönetimiyle daha fazla ihale kazanma

videoyu izleyin ->

Microsoft Dynamics 365 Proje Otomasyon

Süre takibini ve gider yönetimini basitleştirme

Süreyi ve giderleri hareket halindeyken gönderme, Konumunuzdan bağımsız olarak zaman ve gider gönderimleri için mobil uygulamayı veya bir tarayıcı kullanın. Yüklenen makbuz görüntülerinden otomatik olarak gider satırları oluşturun.

Takım üyesi uyumluluğunu kolaylaştırma, Kural uyumluluğunu desteklemek için takımlarınıza kullanımı kolay süre ve gider izleme araçları sağlayın.

Doğru raporlama ve gider kuralı uyumluluğu sağlama, Gönderme, onay ve raporlama işlemleriyle süre ve gider kuralı uyumluluğunu iyileştirmek için yapılandırılabilir kurallardan ve otomatik iş akışlarından yararlanın.