PargeSoft

Dynamics 365 Human Resources

Kurumsal çevikliği artırmak, İK programlarını iyileştirmek ve çalışan deneyimlerini dönüştürmek için geleneksel personel yönetiminin ötesine geçin.

Dynamics 365 Human Resources

Personel deneyimlerini dönüştürün

Microsoft Teams ile personelinize daha iyi hizmet verin
Personelin izin bakiyelerini kolayca görüntülemesini ve izin istekleri göndermesini sağlamak için Microsoft Teams ile sorunsuzca çalışır.

Personel profillerini merkezileştirin
Kariyer başarıları, beceriler, sertifikalar ve ilgi alanlarını içeren zengin personel profilleriyle personel bağlantılarını geliştirin.

Personeli self servis araçlarla güçlendirin
Personel profilleri, eğitim, performans izleme, hedef ayarı ve izin isteklerine kolayca erişerek çalışanlarınızdan ihtiyacınız olan bilgileri toplayın.

Watan Microsoft Dynamics 365 Human Resources

Pargesoft Dynamics 365 HR Projesi ile Microsoft Global Referans Listesinde

Türkiye’de faaliyet gösteren bağımsız sivil toplum kuruluşu WATAN, İK süreçlerinin otomasyonunda Microsoft Dynamics 365 Human Resources çözümünden faydalanmak için Pargesoft uzmanlığını tercih etti. MEA Bölgesi’nde Dynamics 365 Human Resources’ı kullanan ilk kuruluş olan WATAN, platformun performans ölçme, çalışan verisi güncelleme ve herhangi bir zaman diliminde, herhangi bir yerde görev alan takımları takip edebilme gibi akıllı özelliklerinden faydalanıyor.

İK programlarını en iyi duruma getirin

Esnek ücret planları oluşturun
Tanımlanan yönergelere göre ücret programları geliştirin ve kurum genelinde kullanıma alma işlemlerini otomatikleştirmek için tek tek ya da toplu olarak ayarlama yapın.

Mevcut bordro sisteminize bağlanın
Ceridian Dayforce gibi bordro sağlayıcılarını entegre ederek ve kapsamlı işletme giderleri izlemesi için Dynamics 365 Finance kullanarak bordro, bütçe ve vergi beyannamesi doldurma olanakları sunun.

LinkedIn Talent Solutions ile işe almayı iyileştirin
Uçtan uca işe alma deneyiminizi yönetmek için LinkedIn Talent Solutions gibi mevcut yetenek kazanım sistemlerini (ATS) entegre ederek doğru adayları bulun ve işe alın.

Dynamics 365 Human Resources
Microsoft

Veri odaklı, insan merkezli İK

Kurumsal çevikliği artırmak, İK programlarını iyileştirmek ve çalışan deneyimlerini dönüştürmek için geleneksel personel yönetiminin ötesine geçin.

Dynamics 365 Human Resources

İş gücüyle ilgili içgörüleri keşfedin

Microsoft Power BI ile İK verilerinizi görselleştirin
Herhangi bir cihazdan tüm insan kaynakları verilerinizi merkezileştirip çözümlemenize ve görselleştirmenize yardımcı olan Power BI yazılımındaki zengin panolarla iş gücü planlamasını iyileştirin.

Tümleşik analizlerden yararlanın
İK programlarını izlemenizi ve analiz etmenizi sağlayan tümleşik analizleri kullanarak kendinizden emin kararlar alın.

Dynamics 365 Customer Voice ile personel içgörülerini yakalayın
Dynamics 365 Customer Voice’taki anket içgörülerini kullanıp personel duyarlılığını yakalayarak daha iş birliğine dayalı bir iş ortamı oluşturun.