E-Defter

E-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

GİB ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ortak olarak yayımlanan 1 sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ve GİB tarafından yayımlanan 421 Sayılı VUK Genel Tebliği ile de E-Defter düzenlemesi yapılmış bulunmaktadır.

Pargesoft E-Defter çözümü ile,

  • E-Defter standardında sistemin gerektirdiği ek alanların eklenmesi ve zorunlu tutulması,
  • E-Defter kapsamında dönem kapatma işlemlerinin yapılması,
  • E-Defter kapsamında kapatılan dönem öncesine kayıt girilememesinin sağlanması,
  • E-Defter kapsamında istenilen Yevmiye ve Büyük Defter’in oluşturulması,
  • E-Defter kapsamında oluşturulan Yevmiye ve Büyük Defter’in, berat dosyalarının oluşturulması,
  • E-Defter kapsamında oluşturulan Berat Dosyası’nın GİB sitesine el ile yüklenmesi sonrasında doğrulama işleminin kullanılan ERP yazılımına aktarılması sağlanmaktadır.
e-defter