Kredi ve Leasing Yönetimi

Kredi ve Leasing Yönetimi modülü finans ve muhasebe modülleriyle bütünleşik olarak çalışmaktadır. Pargesoft tarafından geliştirilen Kredi ve Leasing Çözümü, şirketlerin sahip olduğu kredi ve leasing sözleşmelerinin takibini yapar. Kredi ve Leasing modülü, ödeme planlarının, ödeme periyotlarının, ana para ve faiz ödeme frekansları gibi kriterlerin tanımlanabildiği geniş işlevselliğe sahiptir.

Kredi ve leasing işlemlerinde yerel yasal düzenlemeler çerçevesinde ortaya çıkan BSMV, KKDF gibi ek masraflar da parametrik olarak sisteme tanımlanıyor. Belirlenen planlara bağlı tahakkuklar, ödeme kayıtları ve gerçekleşmeler ise finans süreciyle entegre bir şekilde merkezi sistem tarafından anlık olarak izlenebiliyor.

Kredi ve Leasing Yönetimi

Kontrat, kurulum ve bakım aynı çatı altında

Sözleşme ile birlikte cihazın/aracın müşteriye teslimi ve ilk kurulumu yapıldığında bir servis döngüsü başlamış oluyor. Servis ihtiyaçları, operasyonel kiralamada yinelenen birer işleme dönüşüyor.

Kredi ve Leasing Yönetimi

Operasyonel kiralamada, kiralanan varlığın uzun dönem krediyle finanse edilmesi durumu söz konusu olduğunda aktifleştirme işlemi önem kazanıyor. Bu çerçevede, kullanılan kredinin finansman maliyeti, kur farkı ve faiz giderleri ilgili krediyle finanse edilen varlıklara yansıtılıyor. Örneğin bir sendikasyon kredisiyle bir araç finanse edildiğinde, mal bedeli faturaları haricinde bu kredinin kur farkı ve faizini de ilgili araçlar üzerinde aktifleştirmek gerekiyor. Kredi ve aktifleştirmeye konu olan araç, cihaz ya da makine sayısı arttıkça bu işlemi manuel olarak gerçekleştirmek zaman alıcı ve insan kaynağını verimsiz kullanan, üstelik hataya açık bir yöntem hâline geliyor.

Pargesoft Kredi ve Leasing çözümü, sunduğu aktifleştirme işlevi sayesinde tüm bu işlemlerin sabit kıymet modülü, kredi modülü, finans & muhasebe modülüyle entegre biçimde yönetilmesini sağlıyor. Kiralanan varlığın leasing ile finanse edildiğinde, leasing masrafları Pargesoft çözümü üzerinde kiralanan cihaz, ürün veya makinenin maliyetiyle ilişkilendiriliyor. Böylelikle finansal maliyeti gerçek ve doğru şekilde atayıp, maliyetleri etkin biçimde yönetmek mümkün oluyor.