E-Fatura

E-Dönüşüm: E-Defter E-Fatura E-Arşiv çözümlerimiz arasında yer alan E-Fatura; tanımlanan kriterlere uygun E-Faturaların, kullanıcılar arasında güvenli ve sağlıklı bir biçimde dolaşımını sağlamak amacıyla oluşturulan faturalama sisteminin genel adıdır.

Pargesoft E-Fatura çözümü ile,

  • Sistemden kesilen satış faturalarının/iade satın alma faturalarının UBL-TR formatında mali mühür ile paketlenmesi, web servis otomasyonu ile GİB ya da özel entegratör sistemine yüklenmesi, kabul / ret / beklemede vb. statülerinin yönetimi ve proses edilmiş fatura paketlerinin arşivlenmeye hazır hale getirilmesi,
  • Firmanıza kesilen alış ve satış iade e-faturaların GİB ya da özel entegratör sisteminden okunarak ERP sistemine yeni oluşturulacak tampon tablo ve formlara aktarılması,
  • Satın alma siparişleri / irsaliyeleri ile ilişkilendirilmesi ve statü takibinin ERP’nizde yönetilmesi mümkün olmaktadır.
  • E-Fatura sayesinde kullanıcılar; sistem üzerindeki kullanıcılara E-Fatura gönderebilir; sistem kullanıcılarından E-Fatura alabilir, gönderilen ve alınan faturalar kullanıcı bilgisayarlarında arşivlenebilir.
e-fatura

Dynamics 365 Finans

Global finansal işlemleri gerçek zamanlı olarak izleyin, sonuçları tahmin edin, kurum çevikliğini ve büyümeyi desteklemek için veri odaklı kararlar verin. Detaylı bilgi için ->

E-Defter

E-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

GİB ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ortak olarak yayımlanan 1 sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ve GİB tarafından yayımlanan 421 Sayılı VUK Genel Tebliği ile de E-Defter düzenlemesi yapılmış bulunmaktadır.

Pargesoft E-Defter çözümü ile,

  • E-Defter standardında sistemin gerektirdiği ek alanların eklenmesi ve zorunlu tutulması,
  • E-Defter kapsamında dönem kapatma işlemlerinin yapılması,
  • E-Defter kapsamında kapatılan dönem öncesine kayıt girilememesinin sağlanması,
  • E-Defter kapsamında istenilen Yevmiye ve Büyük Defter’in oluşturulması,
  • E-Defter kapsamında oluşturulan Yevmiye ve Büyük Defter’in, berat dosyalarının oluşturulması,
  • E-Defter kapsamında oluşturulan Berat Dosyası’nın GİB sitesine el ile yüklenmesi sonrasında doğrulama işleminin kullanılan ERP yazılımına aktarılması sağlanmaktadır.
e-defter