Mülk / AVM Yönetimi

Türkiye’de tüketicilerin alışkanlık ve beklentilerinin AVM’lere yönelmesi, bu alanda rekabetin kayda değer oranda artmasına neden oluyor. Kiracı edinme adımından başlayarak, kira kontratlarının ve esnek sözleşmelerin oluşturulması ve takibine kadar AVM’deki kiralanabilir alanların yönetimi; mülk yöneticilerin verimli bir düzene oturtması gereken süreçlerin başında geliyor. Buna karşın, kiralanan alana, kontrat ve kiracı sayısı arttıkça bu işlemlerin standart çözümlerle yönetilmesi imkansızlaşıyor. Yüzlerce kiracının sabit ve değişken faktörler kapsamında aylık frekansta faturalarının oluşturulması; güçlü otomasyon işlevine sahip merkezi bir sisteme ihtiyaç duyuyor.

Pargesoft, Microsoft Dynamics NAV ve Dynamics CRM sistemlerinin hazır fonksiyonlarına ek olarak, mülk avm yönetimi dikeyinde geliştirdiği özel çözümleriyle AVM yönetiminde hem finansal hem operasyonel süreçlerde tüm ihtiyaçları uçtan uca karşılıyor.

Mülk / AVM Yönetimi
Mülk ve AVM Yönetimi

İnsan hatasından bağımsız, gecikmelerin yaşanmadığı, otomasyonla çalışan, doğru ve zamanında işleyen süreçler sayesinde AVM yönetmek kolaylaşıyor. Kiracının alacak/borç takibi, dönemsel faturaların oluşturulması gibi genel ERP işlevlerinin ötesinde, Pargesoft sektöre özgü pek çok geliştirme sunuyor.

Kiracı memnuniyeti için esnek kontratlar

Pargesoft Mülk AVM Yönetimi çözümleri; potansiyel kiracı ilişkilendirme, kiracı edinme, kontrat oluşturma ve esnek sözleşmeler yapılma aşamalarını tek ekran üzerinde toplayarak yönetim kolaylığı sağlıyor. Mülk sahiplerinin kiracılara standart kiralamanın yanı sıra, ciroya endeksli kira ödemeleri gibi daha cazip teklifler sunabilmesi de bu çözümlerle mümkün oluyor. Yatırımcı raporlama altyapısı, kiracı tipi ve mahaller bazında finansal analizler yapıyor.

AVM içinde yapılan masrafların, dağıtım anahtarları ve sayaç okumalarıyla kiracılara yansıtılmasını otomatik bir sürece dönüştüren Pargesoft; geliştirdiği çözümle reklam katılım gibi harcamaların da sabit ya da değişken faktörlerle kiracılara faturalandırıyor.

Kur farkının kritik bir unsura dönüştüğü dövizli işlemlerde, gecikme ve temerrütlerin titizlikle takip edilmesi gerekiyor. Bu sürecin proaktif şekilde yönetilmesine olanak tanıyan Pargesoft Mülk Yönetimi çözümleri; gerekli kayıtları hatasız tutarak AVM yönetimi yapan kurumlar için verimlilik ve kolaylık sağlıyor.

Mülk ve AVM Yönetimi
Mülk / AVM Yönetimi

Tesisler üzerinde tam hâkimiyet

Kiralanmayan kısımların yönetimi de AVM yönetiminin önemli iş kalemleri arasında yer alıyor. Bu kısımların muhasebeleştirilerek, fırsat maliyetlerinin hesaplanması ve uluslararası finansal raporlama standartlarına göre kayıt altına alınması yine merkezi sistem üzerinde gerçekleştiriliyor.

AVM’deki kiracıların talep ettiği servis, arıza ve bakım gibi taleplerin karşılanması için tesis yönetimi fonksiyonları da Pargesoft sektörel çözümünde mevcut. Böylelikle açılan her talep sisteme işleniyor, servis ekiplerine buradan yönlendirme yapılıyor ve talep neticesi kolayca takip edilebiliyor.