Dynamics 365 F&O Satış ve Pazarlama

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (Eski adıyla Dynamics AX) içinde yer alan satış ve pazarlama fonksiyonları, satış akışında farklı veri türlerini elde etmek, depolamak ve kullanmak için basit ve kullanıcı dostu bir yöntem sunuyor. Özgün satış girişimi, gelecekteki takip eylemi ve ek satışlar, bu modül sayesinde tek noktadan yönetilebiliyor.

Pazarlama işleviyle potansiyel müşteriler bularak, onlarla yeni ilişkiler kurmak için pazarlama kampanyaları oluşturulabiliyor. Böylelikle, potansiyel müşteriyle kurulan ilk etkileşim, bir satış ilişkisi haline geliyor.

Satış ve pazarlama modülüyle mevcut pazarda rakiplerin sahip oldukları pazar paylarını ve rekabet gücünü analiz etmek işin ilk adımını oluşturuyor. Bunun ardından, strateji geliştirme aşamasından tek tek kampanya oluşturmaya kadar uçtan uca bir pazarlama kampanyası tasarlanıyor. Daha sonra hedef kitleyi belirleyip, kampanyayı hayata geçirmek ve sonrasında performans değerlendirmesi yapmak yine aynı modül üzerinden gerçekleştiriliyor.