Dynamics 365 F&O Satış ve Pazarlama

Dynamics 365 F&O Satış ve Pazarlama,  Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations içinde yer alıyor. Dynamics 365 F&O Satış ve Pazarlama fonksiyonları, satış akışında farklı veri türlerini elde etmek, depolamak ve kullanmak için basit ve kullanıcı dostu bir yöntem sunuyor. Özgün satış girişimi, gelecekteki takip eylemi ve ek satışlar, bu modül sayesinde tek noktadan yönetilebiliyor.

Dynamics 365 F&O Satış ve Pazarlama

Dynamics 365 F&O; pazarlama işleviyle potansiyel müşteriler bularak, onlarla yeni ilişkiler kurmak için pazarlama kampanyaları oluşturulabiliyor. Böylelikle, potansiyel müşteriyle kurulan ilk etkileşim, bir satış ilişkisi haline geliyor.

Satış ve pazarlama modülüyle mevcut pazarda rakiplerin sahip oldukları pazar paylarını ve rekabet gücünü analiz etmek işin ilk adımını oluşturuyor. Bunun ardından, strateji geliştirme aşamasından tek tek kampanya oluşturmaya kadar uçtan uca bir pazarlama kampanyası tasarlanıyor. Daha sonra hedef kitleyi belirleyip, kampanyayı hayata geçirmek ve sonrasında performans değerlendirmesi yapmak yine aynı modül üzerinden gerçekleştiriliyor.

Satış akışında çeşitli veri türlerini elde etmek, depolamak ve kullanmak için Satış ve pazarlamayı kullanabilirsiniz. Bu veriler, özgün satış girişimini, gelecekteki takip eylemini ve ek satışları içerir.

Satış akışında çeşitli veri türlerini elde etmek, depolamak ve kullanmak için Satış ve pazarlamayı kullanabilirsiniz. Bu veriler, özgün satış girişimini, gelecekteki takip eylemini ve ek satışları içerir.

Pazarlama

Potansiyel müşteriler bulup onlarla ilişkiler kurmak için pazarlama kampanyalarını ve etkinliklerini kullanın. Böylelikle, ilk etkileşimler satış ilişkileri haline gelebilir. Aşağıdaki süreç akışı, pazarlama için iş sürecini gösterir.

İlişkiler

Satış ve pazarlamada potansiyel müşterilerle yaptığınız ilk etkileşimler çeşitli durumlarda yaşanabilir. Örneğin, fuara katılırken bir müşteri adayı bulabilirsiniz veya kuruluşunuz toplu bir e-posta gönderme kampanyası yaptıktan sonra bir müşteri adayıyla olası bir iş fırsatı yakalayabilirsiniz.