Pargesoft Satış ve Pazarlama Müdürü Aydın Karabacak, Blockchain’in ERP dünyasına getireceği dönüşümü kaleme aldı.

Bitcoin geleneksel finans anlayışına sert bir darbe vurdu. Tümüyle kişiler arasında işleyen; sahibi veya aracısı olmayan bir sistem üzerinden mali değeri olan varlıkların transferi birkaç yıl öncesine kadar duyulmamıştı. Bitcoin’i bu kadar devrimsel kılan asıl özellik ise; kullandığı aracısız ve “sahipsiz” sistem, yani Blockchain’di. Bugünlerde bir yandan Bitcoin’in sıçramalarla artan değerini konuşurken, diğer yandan da Blockchain’in sunduğu devasa potansiyeli değerlendirmek gerekiyor.

Blockchain'in ERP dünyasındaki rolü

İki taraf arasındaki her türlü transfer işleminin tümüyle şeffaf, güvenli, hızlı ve hataya yer bırakmayacak şekilde gerçekleşmesini sağlayan Blockchain, temelde dijital bir kayıt defteri olarak çalışıyor. Bitcoin ağına benzer sayısız Blockchain ağı, belirli bir kullanıcı grubuna özgü ya da tüm dünyanın erişimine açık olarak oluşturulabiliyor. Bu ağ üzerinde gerçekleşen her türlü işlem, bir zaman koduyla kayıt altına alınıyor ve kayıt defterinin eşzamanlı bir kopyası tüm sisteme gönderiliyor. İşlem bilgilerini içeren bloklar, zamana bağlı bir zincir şeklinde diziliyor ve “blockchain” (blok zinciri) adı da buradan geliyor.

Bu ezber bozan sihirli zincirin kurumsal kaynak planlama çözümlerine ve daha genel anlamda iş dünyasına sağladığı yeni fırsatlar, şimdilik sadece hayal gücüyle sınırlı. Finans ve bankacılıkla başlayan dönüşümün; siber güvenlikten eğitime, nesnelerin internetinden filo kiralamaya kadar pek çok iş kolunda devam etmesi bekleniyor.

Kurumsal kaynak planlama çözümlerinin de Blockchain ile gelen yeniliklere kayıtsız kalması mümkün değil. İş süreçlerinde aracıların ortadan kalktığı, daha hızlı, daha güvenli, daha şeffaf ve otomatik gerçekleşen işlemler; şirketlerin verimliliğini ve yönetilebilirliğini de benzersiz biçimde artıracaktır.

ERP’de ilk durak: Tedarik Zinciri Yönetimi

Blok zincirinin ERP kullanımları söz konusu olduğunda ilk akla gelen senaryo bir başka “zincir” üzerine odaklanıyor: Blockchain ile tedarik zinciri yönetimini (SCM) hiç olmadığı kadar hızlı, şeffaf ve güvenli hale getirmek mümkün. Sayısız kalem ürünün, çok sayıda tarafa ait sorumluluklarla depolandığı ve nakliye edildiği SCM süreçlerinde her bir materyal üzerinde şeffaf sorumluluk dağılımı ve her işlemin tüm paydaşlar tarafından anlık takibini Blockchain ile çok daha düşük maliyetlerle sağlamak mümkün.

Benzer şekilde, yasal bağlayıcılığı olan tapu, sicil kaydı ve hatta pasaport ya da kimlik gibi kayıtların bir blok zinciri üzerinde saklandığı konseptler, pek çok devlet tarafından test ediliyor. Bu belgelerin Blockchain üzerinde tutulması, uluslararası geçerliliğin teyidini saniyeler mertebesine indirirken, evrak sahteciliğini tümüyle yok ediyor. Üstelik arşiv odalarında aylar süren kayıt ve denetim işlemleri de dijitale taşınarak muazzam bir verimlilik elde ediliyor.

Blockchain, Bitcoin ile finansal teknolojilerde tüm ezberleri bozdu. Ancak bu sadece bir başlangıç. Dijital kayıt defterinin kamu, eğitim, sağlık, perakende gibi birçok sektörde kullanılan ERP çözümlerine getireceği dönüşüm, hepimizin daha kolay, daha şeffaf ve daha hızlı çalışmasını sağlayacak.