Dynamics 365 Talent

Dynamics 365 Talent vizyonu çalışanların ve işletmenin başarılı olması için operasyonel mükemmellik, örgütsel çeviklik ve çalışan deneyimi arasında denge sağlamaya dayanıyor.

Microsoft, müşterilerimizin bu misyonu gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için Dynamics 365 Talent’in Core HR yeteneklerini önemli yatırımlarla geliştiriyor. Bu kapsamda duyurulan son yatırım ise FourVision ve Elevate HR’den stratejik çözümlerin haklarının satın alınmasına yönelik oldu. Bu son yatırım, İK operasyonlarında izin ve devamsızlık, süre ve mevcut bulunma ile yan haklar konularında inovasyonu hızlandıracak.

Bağlı bir iş yeri için iş gücü pratiklerini güçlendirmek

Günümüzün, sürekli kesintiye uğrayan iş ortamında İK birimlerinin, organizasyonel misyonu destekleyebilecek bir iş yeri ve iş gücü geliştirmek için çevik olmaları gerekiyor. Dynamics 365 Talent içindeki temel İK yetenekleri, kurumların işgücü verilerini merkezileştirerek ve İK programlarında operasyonel mükemmelliği teşvik ederek bu hedeflere ulaşmalarına yardımcı oluyor.

İnsan kaynakları, işletme giderlerindeki en yüksek maliyetli bölüm olduğu için verimliliği artırma ve maliyeti düşürme konularındaki gereklilikler her zaman İK’nın yetki alanında bulunuyor. Bununla birlikte, işgücü uygulamaları ayrı ayrı yürütüldüğünde ve şirket genelinde tutarlı bir strateji bulunmadığında sonuç, yüksek ciro oranları, daha uzun işe alım döngüleri ve daha düşük çalışan katılımı oluyor. Bu da ürünler için yeterli inovasyon yapılamaması, pahalı operasyonel hatalar, müşteri memnuniyetsizliği ve dolayısıyla istenmeyen finansal sonuçlarla organizasyonu olumsuz etkileyebiliyor.

Stratejik yatırımlarla kesintisiz inovasyon

Ekim ayının başında açıklanan satın almalar, müşterilerimize dönüşüm yolculukları boyunca, insan veri ambarlarını parçalama ve iş gücünün merkezi bir görüntüsünü sağlamanın yanı sıra, kâğıt üzerinde veya Microsoft Excel kullanarak tarihsel olarak yapılmış olabilecek önemli görevleri otomatik hale getirecek.

FourVision’ın izin ve devamsızlık, hastalık yönetimi ve zaman çizelgesinin yanı sıra Elevate HR’ın doğal olarak Dynamics 365’e dahil olacak fayda yönetimi yeteneklerini kapsayan İK çözümlerine yönelik lisans hakları da edinildi. Bu yeni yetenekler sayesinde İK ekiplerinin aşağıdaki kritik çalışan deneyimlerinde operasyonel mükemmelliği sürdürmelerine daha güçlü bir şekilde yardımcı olacağız.

Ayrılma ve devamsızlık

Ayrılma ve devamsızlık planlarını yönetmek, işverenler için iş kapsamı ve çalışanlarına izin konusunda faydalar sağlamak için kritik önem taşıyor. Ayrılma ve devamsızlık planları, uygunluk, tahakkuklar, limitler, kullanım ve devralmayı yönlendiren kurallarda büyük oranda değişiklik gösteriyor. Bu, birçok ülkenin bu tür hak kazanma programları için uyguladığı karmaşık yasalarla daha da karışık bir hal alıyor. Bu alana yaptığımız yatırım, İK’nın bu tür yetkilendirme programları için uygulanan sayısız karmaşık yasa ve pazarlık anlaşmasını daha iyi yönetmesine yardımcı olmak için, hastalık izni gibi programlar dahil olmak üzere izin ve devamsızlık planları için gelişmiş bir dizi yetenek sağlıyor.

Süre ve mevcut bulunma

Çalışanların fiili katılım ve izin sürelerini zaman çizelgeleri üzerinden takip etmek, bordro, sosyal haklar ve ödeme uygunluğu gibi birçok operasyonel süreç için kritik önem taşıyor. Bu alana yaptığımız yatırım, kuruluşların çalıştığı izleme süreleri için ülke, sanayi ve organizasyon tarafından büyük ölçüde değişen karmaşık politikaları desteklemelerini sağlıyor. Üretim, perakende ve profesyonel hizmetler kuruluşları artık ayrılma ve devamsızlıkla entegre edilmiş basit, hızlı ve doğru zaman girişi yapabilme yeteneğine sahip.

Yan haklar yönetimi

Çalışanları rekabetçi bir şekilde çekmek ve kalmalarını sağlamak için kurumların oldukça rekabetçi yan haklar programları geliştirmeleri ve yönetmeleri gerekiyor. Bu programları yönetmek, çalışanların kendilerine sunulan yan hakları anlamaları ve yönetmeleri için sezgisel ve modern self servis yetenekleri de sağlayan son derece yapılandırılabilir sistemler gerektiriyor. Bu önemli yatırım, müşterilerimizin kademeli yan hak oranları ve uygunluk dahil olmak üzere karmaşık yan hak programlarını yönetmelerine yardımcı oluyor. Bu yeni yetenekler, yan hak gruplarına, hiyerarşilere, esnek kredilere ve otomatik kayıtlara izin verecek şekilde esnek, yapılandırılabilir bir self-servis kayıt sürecine sahip olacak.

Bu yeni stratejik yatırımlar İK’nın, kurumun geri kalanının gerektirdiği beceri ve hızla çalışmasını bununla birlikte çalışanların kritik İK görevlerini kendi kendilerine yerine getirmelerini sağlayacak. İK operasyonlarını optimize etmek ayrıca ekipleri, üst düzey paydaşlarla daha iyi danışmanlık ve inovasyon yapmaları için de serbest bırakıyor.

Core HR ve Dynamics 365 Talent

Dynamics 365 portföyünde yer alan core HR, Common Data Service ve Dynamics 365 Finance ve Dynamics 365 Supply Chain Management gibi diğer Dynamics 365 uygulamalarıyla entegrasyonlar üzerinden çalışanlarınızı güçlendirmenize yardımcı oluyor.

Geride kalan son 1,5 yılda perakende, kâr amacı gütmeyen, üretim ve profesyonel hizmetler endüstrilerindeki müşteriler, Dynamics 365 Talent uygulamasındaki core HR yeteneklerini, insan kaynaklarındaki dijital dönüşümü hızlandırmak için tercih ediyor ve ürünümüzün kullanımı her 6 ayda iki katına çıkıyor. Bu ek stratejik yatırımlarla müşterilerimiz, işgücü dönüşümünü daha da hızlı bir şekilde çözebilecek.

 

Kaynak: https://cloudblogs.microsoft.com/dynamics365/bdm/2019/10/02/strategic-investments-in-core-hr-drive-operational-excellence/