Dynamics 365 for Field Service ile kusursuz saha operasyonları

Kusursuz saha operasyonlarına olanak tanıyan Dynamics 365 for Field Service hakkında Forrester Research tarafından bir araştırma gerçekleştirildi. Araştırma sonuçları çözümün kaliteli ve proaktif saha servisi sunulmasına olanak tanıyarak zaman, maliyet ve iş gücü tasarrufu sağladığını ortaya koyuyor.

 

Saha operasyonları için etkili bir çözüm sunan Microsoft Dynamics 365 for Field Service, kurumlara önemli avantajlar sağlıyor. Modern ve özelleştirilebilir bir saha servis yönetimi çözümü olan Microsoft Dynamics 365 for Field Service, tüm servis sahası genelinde alan kullanımını ve görünürlüğü artırıyor. Tekrar eden ziyaretleri, servis hatırlatmalarını, anket çağrıları sayılarını ve teknisyenlerin sahaya ulaştırılmasından kaynaklanan maliyetleri ciddi oranda düşürerek operasyonel verimliliği yükseltiyor.

Dynamics 365 for Field Service çözümü kullanan kurumların sağladığı faydalar, Forrester Consulting tarafından yapılan yeni araştırmada çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Microsoft Dynamics 365 for Field Service’in potansiyel yatırım geri dönüşünün (ROI) hesaplandığı araştırmanın bulgularına göre, çözüm kurumların yüzde 63 ROI’ye ulaşmasına katkıda bulunarak 3 yıl içinde 1,8 milyon dolar kazanmasına yardımcı olabiliyor.

Araştırmanın önemli bulguları

Saha servislerinde uzun zamandır Microsoft Dynamics 365 çözümleri kullanan telekom, inşaat ve üretim sektörlerindeki üç farklı şirketle detaylı görüşmelere dayanan araştırmada önemli bulgular ortaya çıkıyor.

  • Saha operasyonlarında artan şeffaflık ve verimlilik sayesinde saha ekipleri, onarım ve bakım iş talepleri için faturalanan saatleri yüzde 60’a kadar azalttılar. Bunun sonucunda üç yılda, 1,4 milyon dolar değerinde maliyet tasarrufu sağlandı.
  • Nesnelerin İnterneti ve uzaktan erişim sayesinde kurumlar toplam iş siparişlerinin %10’undan fazla bir oranda sahaya ekip yönlendirme operasyonunu ortadan kaldırdı, bunun sonucunda iş gücü maliyetinde üç yıl içinde 360 bin dolara varan tasarruf sağlandı.
  • Sahaya ulaşımın optimize edilmesi veya tamamen kaldırılmasıyla sağlanan verimlilik yalnızca daha az çalışma saati faturalandırılmasıyla sınırlı kalmadı. Bunun yanı sıra saha çalışanlarının sahaya ulaşım için araç kullanma süresi yüzde 50 oranında azaldı. Bu sayede üç yılda 28 bin dolar civarında yakıt tasarrufu gerçekleşti.
  • Otomasyon sayesinde çağrı merkezinde yanıtlanan servis çağrıları %20 oranında azaldı. Bunun sonucunda üç yılda 13 bin dolarlık bir tasarruf elde edildi.

 

Dynamics 365 for Field Service’in sunduğu faydalar

  • Yüksek verimlilik

Dynamics 365 for Field Service, Nesnelerin İnterneti ve tahmine dayalı teknolojisi ile bir sorunu müşteriler fark etmeden önce algılama, tanımlama ve çözme imkânı veriyor. İş emirleri otomatik olarak oluşturulabiliyor ve zamanlanabiliyor. Saha görevlerine doğru becerilere ve ekipmana sahip teknisyenleri atamak ve teknisyenlerin mobil cihazları üzerinden müşteri bilgisine kolayca ulaşmasını sağlamak mümkün hale geliyor. Zamanlanmış servislerden tam zamanında kestirimci bakıma geçmek, parçaların sadece gerektiği zaman onarılması, temizle ve değiştirilmesini sağlayarak gereksiz iş yükünün önüne geçiyor.

  • Kaynak optimizasyonu

Planlamanın otomatikleştirilmesi bir günde daha fazla randevuya yanıt verilmesini sağlıyor. Bununla birlikte belirli beceriler, öncelikle, konum veya tahmini süre gibi müşteri taleplerine uygun yanıtları sunacak uzmanların görevlendirilmesi kolaylaşıyor. Ayrıca envanterin gerçek zamanlı görünürlükle senkronize edilmesi ve kamyon seviyesine kadar izlenebilmesi ile stok yönetimi kolaylaşıyor ve ilk müdahalede sorun çözme oranları iyileşiyor.

  • Kolaylaşan iş akışları

Teknisyenlere en iyi rotalar, adım adım yol tarifleri ve iş emri ayrıntıları dahil olmak üzere, ihtiyaç duydukları verilerin mobil cihazlarına gerçek zamanlı sunulması gecikmelerin önüne geçiyor. Aynı şekilde, müşteri tercihleri hakkında 360 derecelik bir bakış açısı sağlanması daha kişiselleştirilmiş hizmetler sunmayı kolaylaştırıyor. Tam özellikli çevrimdışı modlar, coğrafi sınırlama ve anlık bildirimler ile sınırlı mobil karşılama veya internet erişiminden bağımsız olarak eksiksiz servis ziyaretleri sağlanıyor. Sahadaki teknisyenlerin iş emri detaylarını gerçek zamanlı olarak güncellemelerini sağlayan saha servis yetenekleri, artan saha verimliliği ve iyileşen veri doğruluğuyla sonuçlanıyor.

  • Yüksek kalitede hizmet deneyimi

Teklifleri, sözleşmeleri ve zamanlama bilgilerini sorunsuz bir şekilde paylaşan daha şeffaf bir müşteri hizmetleri deneyimi, müşteri güvenini artırıyor. Dynamics 365 for Field Service, müşterilerinizi randevuları planlamaları ve hizmet etkinliklerini takip etmelerini kolaylaştıran bir arayüzle güçlendirmenizi sağlıyor. Aynı şekilde müşterilerinize gerçek zamanlı teknisyen konumu takibi, otomatik, sesli ve yazılı randevu hatırlatmaları sağlayarak müşterilerinizle proaktif iletişim kurmanızı dolayısıyla müşteri memnuniyetini artırıyor. Dynamics 365 for Field Service ile birlikte kullanılabilen Microsoft Forms Pro, servis çağrılarından hemen sonra müşterilere kişiselleştirilmiş anketler gönderilmesini dolayısıyla hızlı geri bildirim almayı sağlıyor.

  • Karma gerçeklikle saha hizmetinde devrim

Teknisyenleri, karma gerçeklikli görüntülü görüşme, ek açıklamalar ve dosya paylaşımı gibi son teknoloji ile desteklemek, sorunları ilk müdahalede doğru şekilde çözmeyi kolaylaştırıyor.