2022 Az Kod Trend Raporu

Az Kod Verimlilik Etkileri Trend Endeksi: Az kodlu bir platformda bir öğrenme kültürü oluşturma

 

Microsoft Power Platform gibi az kodlu veya kodsuz platformlar sayesinde uygulama ve yazılım geliştirme dönüşüyor. Power Platform; önceden oluşturulmuş şablonlar, sürükle-bırak kolaylığı ve hızlı uygulama gibi yetenekleriyle tüm uzmanlık alanlarından kullanıcılara ilham veriyor. IT ekiplerinden iş analistlerine, vatandaş geliştiricilere ve daha fazlasına, kullanıcıların yeteneklerini ve inovatif yaklaşımlarını geliştiriyor.

Bu olumlu hisler, kullanıcılar bu platformları daha fazla kullandıkça ve yeni olasılıkları keşfettikçe artıyor. Kolay kullanımı, geleneksel bir yazılım geçmişi olmayanlar için de beceri geliştirme ve ekip başarısına katkıda bulunma anlamına geliyor.

Yakın tarihli bir Microsoft araştırmasına göre ankete katılanlardan, az kodlu veya kodsuz platformları kullananların yüzde 82’si, bu teknolojinin yazılımcılara geliştirme bilgilerini ve teknik becerilerini geliştirmeleri için yardımcı olduğu konusunda hemfikir. Ayrıca, kodsuz veya az kod kullanımının, iş tatmini ve iş yükü üzerinde yüzde 83 olumlu etkisi olduğu görüldü. Araştırma sonuçlarına göre bu, kullanıcıların moralini yüzde 80 olumlu etkiliyor.

 

Beceri geliştirme fırsatları sunarak çalışanlarla bağlantı kurmak

Az kodlu veya kodsuz platformların sunduğu öğrenme fırsatı, tam olarak günümüz çalışanlarının aradığı türden bir profesyonel gelişim fırsatı. Az kodlu veya kodsuz platform kullanıcılarının ve potansiyel kullanıcıların yüzde 80’inden fazlası, teknik becerilerine yatırım yapan bir şirkette çalışmaya daha istekli. Bu platformların kullanıcılarının, kurumlarındaki ilgili eğitim fırsatlarından yararlandıklarını bildirme oranı da potansiyel kullanıcılardan daha fazla. Yüzde 41’e karşı yüzde 78. Ayrıca, potansiyel kullanıcıların yüzde 36’sına kıyasla, kullanıcıların yüzde 63’ünün aynı fikirde oluğu bir konu daha var. Bu da, çalıştıkları işletmenin, teknik beceri geliştirmeye yaptığı yatırım hakkında olumlu bir algıya sahip olmaları.

İş liderleri, Microsoft Power Platform gibi teknolojilerden yararlanarak çalışanları koruyan ve geliştiren güçlü bir öğrenme kültürünü teşvik edebilir. Bu avantajlar aynı zamanda İş Karar Vericileri için önemli endişeleri de doğrudan ele alıyor. Başka bir ifadeyle inovasyonu teşvik ediyor, yetenekleri cezbediyor ve elde tutuyor.

 

Çalışanı elde tutmanın yolu

Çalışan gelişimine yatırım yapma yönünde acil bir çağrı var. Potansiyel kullanıcıların yüzde 71’i, teknik becerilerine yatırım yapmayan bir şirkette, geleceklerinden daha fazla şüphe duyduklarını belirtiyor. Liderler ve karar vericiler, çalışanlarına sundukları fırsatları ve IT ekiplerini, iş analistlerini ve tüm geliştiricilerini nasıl desteklediklerini eleştirel bir şekilde incelemeli. Anlamlı öğrenme fırsatları ve ilerleme yolu, az kodlu veya kodsuz platformlardan geçiyor.

 

Teknolojideki cinsiyet sorununu aşmak

Az kodlu veya kodsuz platformları benimsemek, IT sektörünün cinsiyet eşitsizliğiyle mücadelesine de katkıda bulunabilir. Şu anda, bulut bilişim uzmanlarının yüzde 20’sinden daha azı kadın. Ancak, cinsiyet çeşitliliğine sahip işletmelerin daha iyi performans gösterdiği biliniyor. Aynı zamanda cinsiyet eşitliğinin ilerletilmesine de katkıda bulunuyorlar. Microsoft Power Platform’a yatırım yapmak, kadınları kariyer gelişimlerinde desteklemenin ve bir işletmede cinsiyet eşitliğini teşvik etmenin bir yolunu sunuyor.

 

Karar vericiler farkındalık eksikliğinden korkuyor, bu yatırım için bir engel oluşturuyor

Peki, az kodlu ve kodsuz platformlar bu kadar büyük bir potansiyele sahipse, neden daha yaygın değil? Karar vericilerin ve kullanıcıların ezici bir çoğunluğu (sırasıyla yüzde 71 ve yüzde 76), Microsoft Power Platform veya diğer programların olası kullanım durumları hakkında farkındalık eksikliğine işaret ediyor. Ayrıca, siber güvenlik endişeleri var. Bununla birlikte, çalışanlarının bu platformların veya uygulamaların değerini en üst düzeye çıkarmak için ihtiyaç duyduğu maliyet ve eğitim de üst sıralarda yer alıyor. Herhangi bir iş yatırımında olduğu gibi, liderler de anlamlı bir getiri elde edeceklerinden emin olmak istiyor. Yeni bir geliştirme platformu seçmek, sonuçta işletme genelindeki insanlar ve süreçler üzerinde bir etkiye sahip olacak. Bunun için konuyu dikkatlice ele almak gerekiyor. İlk yatırımın güvence altına alınması bir engel teşkil ediyor. Ancak bir kez benimsendiğinde, sonuçlar hızlı bir şekilde kendilerini gösteriyor.

 

Etkili kullanım için karar vericiler ve kullanıcılar arasındaki iş birliği kritik önemde

Karar vericiler, Microsoft Power Platform’da yeni kullanım senaryolarını keşfetmek için geliştiriciler ve az kodlayıcı veya kodlayıcı olmayanlarla bir araya gelmenin değerini de kabul etmeli. Her seviyedeki çalışan, bağlanmaya değer bir şirket arıyor. Bu noktada karşılıklı bağlılığın gösterilmesi, sağlıklı bir işyeri kültürünün olumlu bir göstergesi oluyor. Karar vericiler, Power Platform gibi çözümler ile sadık, yenilikçi ve kapsayıcı iş gücünü geliştirme yeteneği kazanabilir.

 

İşletmenize bu güçlü kazanımları sunacak Power Platform’dan Pargesoft uzmanlığı ve deneyimiyle faydalanın. Bize info@pargesoft.com üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

Kaynak: https://cloudblogs.microsoft.com/powerplatform/2022/05/24/low-code-trend-report-2022-building-a-learning-culture-on-a-low-code-platform/

 

 

Araştırma hakkında:

Metodoloji ve Kitle Tanımları

Az Kod Verimlilik Etkileri Trend Endeksi anketini, bağımsız araştırma firması Edelman Data x Intelligence yürüttü. Az kodlu/kodsuz platformların veya uygulamaların 322 kullanıcısı, az kod/kodsuz platformların veya uygulamaların 300 potansiyel kullanıcısı, az kodlu/kodsuz beceriler için işe almak isteyen ve işletmelerinde halihazırda az kodlu/kodsuz platformlar veya uygulamalar kullanan 150 karar verici katıldı. 15 dakika süren anket, 6 Nisan-25 Nisan 2021 tarihleri ​​arasında çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Raporda belirtilen hedef kitleler şu şekilde tanımlanıyor:

Kullanıcılar: Az kodlu/kodsuz platformlara veya uygulamalara aşina olduklarından ve bunları profesyonel veya kişisel olarak kullandıklarından anket alanı sırasında kendi seçimlerine göre:

  • Profesyonel Kullanıcılar: Bilgi teknolojisi, bilgisayar mühendisliği/geliştiricileri dahil olmak üzere işleri için az kodlu/kodsuz platformlar veya uygulamalar kullananlar veya pazarlama, iletişim veya İK gibi bölümlerde çalışanlar
  • Vatandaş Kullanıcılar: Kişisel kullanım veya yan projeler için az kodlu/kodsuz platformlar veya uygulamalar kullananlar
  • Potansiyel Kullanıcılar: Az kodlu/kodsuz platformlara veya uygulamalara aşina olan, ancak şu anda bunları profesyonel veya kişisel olarak kullanmayan ve önümüzdeki 12 ay içinde bunu yapmakla ilgilenenler
  • Karar Vericiler: Anket çalışması sırasında, orta ila üst düzey iş seviyelerinde (yani, Kıdemli Başkan Yardımcısı, Başkan Yardımcısı, Kıdemli Direktör, Genel Müdür, EVP, Üst Düzey Yönetici, Başkan, vb.) gibi işe alma, bütçeleme, çalışanlara sağlanan faydalar, iç iletişim, operasyonlar vb. ile ilgili karar verme üzerindeki etkisi olanlar

Kaynaklar:

1- Cinsiyet Çeşitliliğinin Ticari Faydaları, Gallup

2- COVID-19 ve toplumsal cinsiyet eşitliği: Gerileyen etkilere karşı koymak, McKinsey & Company