Bankacılık Sektörü Nasıl Daha İyi Müşteri Deneyimleri Sunabilir

Birebir etkileşim ve geri bildirim fırsatlarının sınırlı olması, bankacılık sektörü profesyonelleri için bu dönemde müşteri beklentilerini ve ihtiyaçlarını anlamayı zorlaştırıyor.

Bankacılık sektöründe çalışan tüm profesyoneller, en önemli varlığın müşterileri olduğu konusunda hemfikirdir. Yaşadığımız bu benzeri görülmemiş dönemde, bankalar endişeleri yatıştırma bununla birlikte değişen tercihlere ve beklentilere yanıt sunma sorumlulukları taşıyor. Başka bir ifadeyle, müşteri ihtiyaçlarına öncelik vermeli ve kilit rollerdeki çalışanlarını desteklemeliler. Müşterilerinin karşı karşıya kaldığı sıra dışı finansal durumlar, aslında bir yerde bankalara bir fırsat sunuyor: Bankalar, bu tür dönemlerde müşteri odaklı bir bankacılık deneyimi sağlayabildiklerini müşterilerine kanıtlayabilir.

Ancak birebir etkileşim ve geri bildirim fırsatlarının sınırlı olması, müşterilerin ne istediğini ve neye ihtiyaç duyduklarını anlamayı zorlaştırıyor. Microsoft Dynamics 365 Customer Voice, en önemli müşteri içgörülerini toplamanın ve izlemenin kolay bir yolunu sunuyor.

 

Müşteri verisi platformları neden önemlidir?

Yanıt: Bağlantıda kalmak için. Müşterilerine ve çalışanlarına dair tek bir görünüm sağlamak için geri bildirim döngüsünü birleştirmek, bankacılık sektörü oyuncuları için yeni bir sorun değil. Bankalar, ortada mücadele edilmesi gereken pandemi koşulları yokken bile bu konuda zorlanıyordu. Parçalı veri sistemleri, kopuk bir müşteri görünümü sağlayarak müşterilerle geri bildirim için proaktif bir şekilde bağlantı kurmayı güçleştiriyor.

Bu güçlük, uçtan uca bir geri bildirim yönetimi çözümünün uygulanmasıyla ortadan kaldırılabilir. Bu sayede veri entegrasyonuna öncelik vermek ve 360 derece müşteri profilleri ile geri bildirim döngüsünü birleştirebilmek mümkün olur. Bu da bankacılık sektörü profesyonellerine, müşterilerin en çok ihtiyaç duydukları yerde ve zamanda müşterileriyle bağlantıda kalabilmenin yolunu sunar.

İdeal bir uçtan uca geri bildirim yönetimi sistemi çözümü; olumsuz geri bildirimlere geçmişe dönük küçük değişikliklerle tepki vermek yerine;

  • mükemmel bir müşteri deneyimini neyin tetiklediğini ortaya çıkarma ve anlama,
  • bulgulara bağlı olarak doğru zamanda hareket etme gücü verir.

 

360 derecelik bir görünüme giden ilk adım, müşteri verilerini tüm veri kaynakları ve iş uygulamalarında birleştirmektir. Bu birleşik müşteri profilleri, müşteri geri bildirimi de dahil olmak üzere bir dizi birinci parti ve üçüncü parti sinyallerle daha da zenginleştirilebilir. Veri analizini kolaylaştırmak ve güçlü içgörülerin kilidini açmak için geri bildirim toplamayı kolaylaştırmak ve otomatikleştirmek gerekir. Bunun için de sistemler birbirleriyle sorunsuz bir şekilde konuşmalıdır. Bu içgörüler daha sonra kuruluşların müşteri geri bildirimlerine göre hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlayan otomatikleştirilmiş iş akışlarını tetiklemek için kullanılan raporlama panolarında gerçek zamanlı olarak etkinleştirilebilir.

Dynamics 365 Customer Voice, organizasyonlara gerçek zamanlı geri bildirimi yakalamak ve günlük iş akışlarına dahil etmek için basit ama güçlü bir çözüm sağlıyor. Dynamics 365 Customer Voice, toplanan geri bildirimleri hedef kitlenin birleşik bir görünümüyle birleştirmek için müşteri veri sistemlerine bağlanıyor. Bu, içgörüleri işletme genelinde merkezi olarak toplayarak, analiz ederek ve dağıtarak ayrıca Microsoft Dynamics 365 Customer Insights gibi müşteri verisi platformları ve Microsoft Dynamics 365 Marketing ve Microsoft Dynamics 365 Sales gibi uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre ederek yapılıyor.

 

Dijitalleşme yaklaşımınızı optimize edin

Müşterileri anlamanın ilk adımı, onları dinlemektir. Microsoft tarafından yapılan anket, müşterilerin yüzde 90’ının geri bildirim sağlamak istediğini, ancak yalnızca yüzde 37’sine ara sıra paylaşma fırsatı verildiğini gösteriyor. Şu an bulunduğumuz dönemde bankalar ya şubelerini kapatmak ya da müşteri girişlerini kısıtlamak durumunda kalıyor. Bu nedenle hizmetlerini ve işlemlerini yeni ve gerekli dijital yaklaşımları tanıtacak şekilde uyarlamaları gerekiyor.

 

İş uygulamalarında müşteri geri bildirimlerini demokratikleştirmek

Bankacılık sektörü oldukça doymuş ve metalaşmış bir sektör. Geri bildirim toplamaya başladıktan sonra, sunduğunuz hizmeti farklılaştırmak ve müşterileri mutlu etmek için tek ve en iyi yol, geri bildirimlerinizi kurumunuzun tamamında demokratikleştirmektir. Çoğu zaman, müşteri geri bildirimlerinin yalnızca müşteri hizmetleri ekibindeki bir veya iki kişi tarafından toplanıyor ve kullanılıyor. Ancak bu geri bildirimlerin kurum geneline dağıtılması ve bir bankanın tüm faaliyetlerinde müşteri memnuniyetini ve müşteri deneyimlerini iyileştirmek için kullanılması gerekiyor.

Dynamics 365 Customer Voice, tüm Microsoft uygulamaları ve Microsoft Power Automate üzerinden herhangi bir üçüncü parti uygulaması için yerleşik entegrasyon noktalarıyla iş uygulamalarında ve süreçlerinde müşteri geri bildirimini benimsemeleri için her kullanıcıyı benzersiz bir şekilde konumlandırıyor.

 

Microsoft’un değişen süreçlere uyum sağlamaları için işletmelere sunduğu gelişmiş çözümlerden Pargesoft uzmanlığı ve deneyimiyle faydalanmak için bize ulaşın: info@pargesoft.com

 

 

 

Kaynak: https://cloudblogs.microsoft.com/dynamics365/bdm/2020/09/01/how-banks-use-customer-data-platforms-to-streamline-connections/