Bilgi Güvenliği Politikamız; Pargesoft yönetimi olarak bilgi varlıklarımızın, faaliyetlerimizin (iç veya müşteri) ve bilgi varlığı bulundurduğumuz lokasyonlarımızın bilgi güvenliğini sağlamak için ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamaya başlamış bulunuyoruz

Bilgi Güvenliği Politikamız

Bu hedefe ulaşmak için ;

  • Bu politikayı tüm çalışanlarımıza duyurmayı ve politikanın uygulamaya konulmasında gereken kaynağı, eğitimi ve liderliği sağlamayı,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini; T.C. Yasa ve yönetmeliklerine, ISO 27001:2013 BGYS standardına,  Şirket Politika ve Prosedürlerimize uyacak şekilde yönetmeyi,
  • Bilgi güvenliği ihlali halinde disiplin sürecini çalıştırmayı, Bilgi güvenliği ihlallerine cevap verebilmek amacıyla, gerekli organizasyon yapısı, eğitim, kaynak ve altyapının oluşturulmasının sağlanmasını,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin etkinliğini sağlamak için, görevler ayrılığı prensibi ile süreç içi kontrollerin kurulmuş olmasını,
  • Kuruluş içi denetimler, kontroller yapmayı ve bu denetimlerin sonuçlarını değerlendirmeyi,
  • Tedarikçilerle yaptığımız faaliyetlerde, tedarikçilerin ve alt yüklenicilerinin Bilgi Güvenliği Performansını dikkate almayı,

taahhüt ediyoruz.

 

Genel Müdür
Kaan Altunterim